2007-10-24

Muslimska friskolor sitter säkertSverige har blivit lurat. Av utbildningsminister Jan Björklund. Nu har han fått alla riksdagspartier med sig i utbildningsutskottet. Massmedia har i förra veckan rapporterat om hårdare tag mot bland annat muslimska friskolor. Till exempel ska stöd från extremistiska organisationer som wahabister från Saudiarabien redovisas till Skolverket. Men det är ju redan allmänt känt att Al-Salamskolan i Örebro tar emot sådant stöd. Det är inget olagligt i det. Och bara för att de tvingas redovisa det öppet, så händer ingenting i framtiden heller. All islamologiundervisning ligger dessutom utöver ordinarie undervisning, så det är bara att fortsätta som innan. Eller har någon kanske hört en muslimsk friskola säga att de måste stänga, efter Jan Björklunds nya regler? Ingen. Samtliga muslimska friskolor som intervjuats i svensk press har sagt att det bara är att fortsätta som förut. I tre år framöver till nästa riksdagsval kommer inget att hända.


Är det då några problem med muslimska friskolor? Ja! De har funnits i Sverige sedan 1993. År 2003 gjorde Sveriges Television programmet I skolans våld. Det visade grava brott mot skollagen och svensk lag hos 7 muslimska friskolor. Konstigt nog hade alla inspekterats av Skolverket och ärendena var avslutade. En skolsida på Internet kunde år 2003 gå in i Skolverkets diarium och se vad som stod om de 7 muslimska friskolorna som förekom i TV-programmet. Citerar från år 2003 för att visa att ingenting händer när muslimska friskolor granskas. Varken då, eller i framtiden med Jan Björklunds förslag. Läs själv nedan och se:1. Al-Neelain skolan, Stockholm

Byte av huvudman från Sudanesiska föreningen till Al-Neelain skolan AB Stockholms kommun
Handläggare: ?, Enheten för utveckling av prov och godkännande av
Avslutat: 2002-01-25

Skolan har varit föremål för 6 åtgärder.


2. El Dagve Skolan ( f.d. El Zahra Skolan) Jönköping

a) Byte av huvudman från Zahra till El-Dagve Skolan HB,
Enheten för utveckling av prov och godkännande av
Handläggare: Koci Anna-Maria
Avslutat 2002-01-18

b) Synpunkter på ledningen av El-Dagve skolan
Handläggare: Erlandsson Tomas, Västra enheten för tillsyn
Avslutat 2002-06-11

c) Uppföljning av beslut efter tillsyn av utbildningen vid El Dagve muslimska skola i Jönköpings kommun.
Handläggare: Erlandsson Tomas, Västra enheten för tillsyn
Registrerat: 2002-09-18


3. An Noorskolan, Norrköping

Information ang fristående skolan
Handläggare: Carin Holtz Enheten i Linköping
Avslutat: 2000-01-07


4. Imamskolan, Uppsala

Regelbunden tillsyn
Handläggare: Birgitta Högberg, Skolverket i Stockholm.
Avslutat: 1997-11-20
Har skolan har inte haft tillsyn sedan dess?


5. Alfadjerskolan, Västerås kommun

Regelbunden tillsyn
Handläggare:Ulf Lindberg, avd för kvalitetsgranskning och tillsyn

18 Åtgärder

a) Missförhållanden vid Alfadjerskolan, fristående grundskola, belägen i Västerås kommun
Handläggare: Pål Ämting, avd för kvalitetsgranskning och tillsyn
Avslutat beslutsdat 2002-01-10

5 Åtgärder

b) Missförhållanden vid Alfadjerskolan i Västerås
Handläggare: Pål Ämting, avd för kvalitetsgranskning och tillsyn
Avslutat 2002-01-10

1 Åtgärd


6.The Modern School, Stockholm (Skarpnäck)

a) Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag
Handläggare:Birgitta Haegermarck, enheten för utveckling av prov och godkännande
Avslutat, beslutsdat 2000-11-16

9 Åtgärder

b) Fristående förskoleklass -ansökan om godkännande av och rätt till bidrag, Handläggare:Birgitta Haegermarck, enheten för utveckling av prov och godkännande
Avslutat, beslutsdat 2000-11-16

4 Åtgärder

7. Alzahraá Idealiska Akademi, Stockholms stad ,Älvsjö

Det fanns år 2003 inget om skolan i Skolverkets diarie. Har skolan besökts av Skolverket?

http://www.alzahraa-academy.se/ kunde man år 2003 läsa:
”Vi har ett väl fungerande personallag med i möjligaste mån välutbildad personal”.

Man hade vid SVT:s granskning endast 1 behörig lärare av 15 anställda. 14 var obehöriga. Ett svårslaget rekord. En av tre elever på skolan kommer inte in på gymnasiet utan får gå på individuella programmet.


Inga kommentarer: