2007-10-16

Ögårdsskolan bluffar

Tryck på kartan ovan så ses läget med havsutsikt för den muslimska friskolan Ögårdsskolans biträdande rektor Ann-Louise Wallners bostad!


Efter att utbildningsutskottet i Riksdagen haft sitt möte idag 16/10 beslöts att inte förrän våren 2008 kommer ett nytt lagförslag genom skollagsberedningen om skärpta regler för religiösa friskolor.
Källor:
Hittills är det bara ett förslag att efter våren 2008 ska det bli förbjudet att ha med religiösa inslag i undervisningen under ordinarie lektionstid. Hur ställer sig Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö till lagförslaget? Skånska Dagbladet har intervjuat skolans biträdande rektor Ann-Louise Wallner. Det står så här:


"Allt lugnt på Ögårdsskolan

Hon tycker inte heller att skolan ska lägga sig i det:
– Det ska vara upp till individerna och familjerna, men blir det en sådan lag får vi anpassa oss till det, säger hon.
På Ögårdsskolan i Malmö, som drivs i Islamic centers regi, ser vice rektor Ann-Louise Wallner inga problem med förändringarna:
– Jag tror inte att det kommer innebära något för vår del. Vi följer läroplanen som vilken skola som helst och har samma läromedel som de kommunala skolorna, säger hon.
Den enda skillnaden från andra skolor är att eleverna har möjligheten att läsa ämnet islamologi, säger Ann-Louise Wallner.


Ove Gustafsson
040-660 55 00
Tisdag 16 Oktober , 2007"

Källa:Härnösands Allehandas ledarsida skriver däremot Susanne Sjöstedt idag hur lätt det blir att kringgå det nya lagförslaget. Saxar nedan två resonemang:


"Och om de religiösa samlingarna leds av samma lärare som håller i undervisningen; hur lätt är det då för barnen att hålla isär tro och vetenskap?"

"Det är en helig röra att hålla isär läroplanens krav och föräldrars önskemål om en religiös uppfostran för sina barn. Hur kan religiösa skolor lära elever att ifrågasätta auktoriteter när en grundförutsättning för religiös tro är att tro utan bevis och därför förutsätter ett icke-ifrågasättande av auktoriteter?"

Källa:Journalisten Ove Gustafsson som överst intervjuade Ögårdsskolans biträdande rektor om de kommande förändringarna, klarade inte av att peka på i en granskande artikel hur lätt det är att kringgå det nya lagförslaget. Varför? Jo, Ove Gustafsson är en ung reporter som bara är vikarie på Skånska Dagbladet. För att lätt få ihop en artikel ringde han Ögårdsskolan som han lyckats bli polare med, sedan han och en vikarie till på två helsidor skrev en rakt igenom positiv hyllningsartikel till Ögårdsskolan och moskén i Mamö vid Islamic Center den 3 oktober på sidan 10-11 i del 3.


Jämför vi med vad han skrivit där så ser vi att all kringliggande undervisning utöver vanlig undervisning gör att Ögårdsskolan får sådan slagsida för islam på andra religioners bekostnad att det nya lagförslaget blir verkningslöst. Tänk bara först vad det innebär att Ögårdsskolan är helt sammanbyggd med en moské och ingår under en stiftelse som heter Islamic Center! Ger inte det en liten hint om vilken religion som skolan vill propagera för? Eller det faktum med segregeringen att 100 % av skolans elever redan är muslimer. Vilka andra religionsintryck ska de få när det inte finns skolkamrater som tror på något annat? Ove Gustafsson har helt glömt bort att jämföra i dagens artikel med det han skrev för 2 veckor sedan. Gör därför några citat därifrån:


"Utöver matematik, svenska, religion och andra ämnen som ingår i den svenska läroplanen har eleverna på Ögårdsskolan även arabiska och islamologi, det vill säga läran om islamisk kultur, religion och historia, på schemat."


" -Vi måste älska Gud. Och jag älskar profeten Muhammed.
14 förskolebarn läser i kör på arabiska.
På tisdagar och fredagar är det islamologi som gäller."


Dataläraren på Ögårdsskolan heter Ayoub Chibli och är även imam i moskén. Han leder koranskola för Ögårdsskolans elever och är rådgivare åt deras föräldrar.


"Men barnen kan behålla sina rötter här utan att bli ifrågasatta, säger Ann-Louise Wallner, biträdande rektor på Ögårdsskolan sedan fem år tillbaka."


"Taklampan är släckt och framme vid tavlan visar Ali Abdelli overheadbilder som illustrerar exempel på ett gott islamiskt liv. En pojke i skräddarställning läser koranen."


" -Du har skapat hela världen, sjunger de på arabiska och sveper med armarna över huvudet."


"Sedan år 2001 undervisar Ali Abdelli eleverna på Ögårdsskolan i islamologi minst en gång i veckan. För de yngre barnen är det mer lekbetonat med sånger och bilder, de äldre besöker moskén och lär sig reglerna kring wudu, en tvättritual som muslimer genomför innan de besöker moskén."


Alla dessa saker som Ove Gustafsson på Skånska Dagbladet beskrivit kommer att finnas kvar med det nya lagförslaget, eftersom det ligger utanför ordinarie undervisningstid. Men det blir precis som Härnösands Allehandas ledarskribent Susanne Sjöstedt varnar för, helt omöjligt att särskilja rollerna på de auktoriteter som undervisar eleverna när de samtidigt är strikt troende muslimer verksamma vid moskén.Enda verkningsfulla lagförslaget hade varit att dra in skolpengen till religiösa friskolor, så hade de gått i konkurs. Men det vågar inte utbildningsutskottet och regeringen. Orsaken är att kristna, judiska och muslimska friskolor klumpas ihop i undersökningar som citeras i dagstidningar, att konfessionella friskolor inte har fler anmärkningar än kommunala hos Skolverket. Det är inte sant. De kristna och judiska friskolorna har färre anmärkningar än kommunala och de muslimska/arabiska/islamiska har många fler anmärkningar och mycket sämre skolresultat i Skolverkets undersökningar.Men det vågar inte tidningar skriva, för då skulle de bli beskyllda för islamofobi. En vikarie som Ove Gustafsson ser vi ju hur han konsekvent undviker granskande journalistik och inte gör några avslöjanden alls i sina artiklar. Han skriver om det som är uppenbart och redan känt. Tidningar skulle lika bra kunna bunta ihop Sveriges och Somalias BNP och skriva att länderna är medelfattiga. Skulle det vara en korrekt beskrivning som läsare skulle ha någon nytta av? Nej. Varför då bunta ihop kristna, judiska och muslimska friskolor, när de muslimska inte är något att ha enligt skolresultaten och anmälningarna? Jo, för att det inte går att lagstifta mot muslimska friskolor utan att samtidigt lagstifta mot de kristna och judiska som fungerar bra.Sverige blir aldrig av med de muslimska friskolorna. Därigenom förblir Ögårdsskolan en bluff, som lugnt kan fortsätta i samma hjulspår. För ni tror väl inte att någon i den svenska personalen som är beroende av sin inkomst för sin försörjning skulle sladdra på sin arbetsgivare om de iakttog att religiös påverkan sker på skolan. Då riskerar de avsked på grund av illojalitet. Hur sannolikt skulle det vara att någon av de 100 % muslimska eleverna på Ögårdsskolans låg - och mellanstadium skulle vända sig till Skolverket och klaga på att de fått muslimska råd under lektionstid? Eller att skolans biträdande rektor som har en skolledarroll skulle ange sin egen skola till Skolverket om de bröt mot reglerna? Kommer hon att ha kvar imamen Ayoub Chibli som datalärare? Har hon något att klaga på överhuvudtaget? Slår man på hennes namn på Eniro får man fram följande offentliga uppgifter:

Ann-Louise Wallner
Tel. 040-984750
Scaniaplatsen 7
21117 MALMÖ


En karta avslöjar att Scaniaplatsen 7 ligger i Malmös nyaste och dyraste bostadsområde Västra Hamnen, med havsutsikt över Öresund mot Danmark, strax bredvid Turning Torso. Se malmökartan överst! Detta lyxliv riskeras inte det minsta med Jan Björklunds, regeringens eller socialdemokraternas nya lagförslag. Ann-Louise Wallner kan sköta sitt arbete till punkt och prickar enligt den kommande skollagen utan att avigsidorna med muslimska friskolor nås.


Inga kommentarer: