2007-10-01

Utnyttjar arbetslösa
Den muslimska friskolan har en rad arbetslösa personer i arbetsmarknadsåtgärder hos sig. Oftast är det personer från elevernas hemländer som kommit hit som flyktingar eller anhöriginvandrare. När deras arbetsmarknadsåtgärd gått ut är de inte längre välkomna. Det var aldrig syftet att se om personerna gick att anställa. Syftet var att den muslimska friskolan fick dem billigt sponsrade med skattemedel.De flesta arbetslösa som hamnar i åtgärder på den muslimska friskolan har någon koppling till skolan. Det kan vara att de själva brukar besöka den närliggande moskén eller att deras barn går i den muslimska friskolan. Detta gör dem mycket lojala och förhindrar dem att slå larm om missförhållanden. Detta har den muslimska friskolan insett och gör att kretsen runt skolan sluts ännu mer för omvärlden.Vad händer när någons arbetsmarknadsåtgärd tar slut? Mellanstadiebarnen förlorar en elevassistent eller matpersonal eller skolassistent de fäst sig vid. För lågstadiebarnen blir uppbrottet mer traumatiskt. Enligt lärarna har lågstadiebarnen svårt att förstå varför en vuxen helt plötsligt är borta en dag. De tror att personen ska komma tillbaka. Arbetsförmedlingen och den muslimska friskolan sätter in någon ny person i stället som också den utnyttjas. Det liknar mest slaveri.Ständiga projekt runt den muslimska friskolan och stiftelsen driver Europeiska Socialfonden (ESF). De har till och med ett speciellt rum inrett med egen logotype på fönsterrutan. Det kan vara en före detta värsting eller bråkmakare, eller i form av en studie av närliggande moskén. En i ESF-projektet säger att det är skönt att projektet går mot sitt slut, så att hon kommer därifrån.


Inga kommentarer: