2007-10-12

Fax till Göran PerssonDen muslimska friskolan får betydligt färre ansökningar till utannonserade tjänster än andra skolor. Skolledningen berättar att när sökande lärare ringer på en annons om ledig tjänst och får reda på att skolan ligger vid en moské, så vill de avsluta samtalet på grund av att de inte längre är intresserade av tjänsten. (Det finns flera muslimska friskolor i Sverige som ligger vid någon moské.) Resultatet är att den muslimska friskolan får väldigt få sökande lärare och väljer bland obehöriga lärare eller lärare som är utbildade för andra ämnen eller andra årskurser än avsett. Det verkar inte bekymra skolledningen som ändå anställer de obehöriga lärarna. Och de som anställs verkar ha planer på att söka sig bort från skolan. Att de tagit arbetet beror i flera fall på att de inte fick andra tjänster på skolor de egentligen hade velat arbeta på. Medelåldern på lärarna är väldigt låg och de stannar bara en kort tid.
Många lärare hoppar också av sina tjänster från den muslimska friskolan på grund av vantrivsel eller att skolan missköts. Det kan också bero på att det saknas korrekt skolorganisation. Till exempel slutade en lärare för att eleverna vänt sig mot läraren. En elak elev hade mobbat sin lärare för att en vän till läraren hade omkommit i en olycka. Eleven trakasserade läraren på lektionerna genom att säga:
"Ha, ha! Han är död din kompis. Ha, ha!"
Syftet var att göra läraren ledsen och osäker. Enligt lärarkollegerna lyckades eleven få hela klassen mot läraren och då sa skolledningen att det var lärarens eget fel. Läraren slutade och den elake eleven var kvar.
Skolan presenterar sig som att arbeta för integration. Märkligt, med tanke på att den är helt segregerad. Därför fick den ena skolledaren frågan på vilket vis skolan bidrar till integration. Skolledaren blev helt svarslös. Då inses lätt att integration inte alls är målet. Målet är en segregerad islamisk skola. Det är därför föräldrarna sätter sina barn i den, och inte för att de ska bli integrerade. När skolan startades skrevs till Skolverket att en moskés VD skulle bli dessa barns räddare. Stadsdelen som är det största upptagningsområdet beskrevs i skrivelsen till Skolverket som en redan överfull och olaglig sardinburk. Den som samarbetade med moskéns VD om att ta över elevunderlaget skrev så här i sin motivering till Skolverket:
"de muslimska barnen kräver att få vara isolerade från svensk synd, sprit, droger."
I ett fax till förre statsministern Göran Persson (s) om att VDn för moskén ska få ansvara för skolan motiverades anledningen så här:
"Låt dem, Göran, vara isolerade! I gengäld är dessa barn duktiga i arabiska."

Inga kommentarer: