2007-10-17

Koranundervisning mot elevernas viljaEfter samtal med elever på den muslimska friskolan står en sak helt klar. Barnen känner att de tvingas till koranundervisning på arabiska. I islamologin skulle eleverna ha fått lära sig om sin religion. I stället ägnas den mesta tiden till ren koranläsning på arabiska. Barnen tycker att det är för svårt att läsa koranen på arabiska. De förstår ofta inte vad de läser. Men eftersom deras föräldrar valt den här skolan åt dem, så är det bara för barnen att lyda.Hela tiden körs elever ut från islamologin, eftersom de inte klarar en halvtimme i sträck med koranundervisning på arabiska som de inte förstår tillräckligt väl. Skolan vill indoktrinera eleverna i något de inte vill delta i. Frågan är varför? I vems intresse är det så och vem tjänar pengar på det eller får sin ideologi framförd? Islamologiläraren berättar för personalen att låg- och mellanstadiebarnen inte är mogna nog att lära sig islamologi. Varför då ha ämnet?Likadant är det på arabiskan. De flesta elever tvingas läsa flera timmar extra varje vecka i både arabiska och islamologi, så att de blir trötta och inte orkar skolans vanliga ämnen. Eleverna ser inget lockande i att läsa arabiska. Det är helt och hållet deras föräldrars önskemål. På arabisklektionerna är det därför stökigt, eftersom eleverna inte ser meningen med undervisningen. De vill tala svenska och lära sig svenska, inte arabiska.

Inga kommentarer: