2007-10-19

Stenkastning mot klassrumsfönsterDen sympatiske hemspråksläraren i arabiska fick det svårt på den muslimska friskolan. Han var ditsänd av kommunen och trodde att muslimska elever med samma tro som han själv skulle vara trevliga att undervisa. Men dagligen terroriserade klasserna på låg- och mellanstadiet honom.


Han brukade lägga sin stora nyckelknippa på katedern och starta undervisningen. Så fort han vände bort blicken eller skrev på tavlan så var någon elev framme och kastade hans nyckelknippa i papperskorgen. Dag efter dag. Ingen elev erkände och det gick inte att få tag på förövaren/förövarna. Klasskamraterna höll tyst om vem i klassen som gjorde så. De ville inte gola.


I parallellklassen på mellanstadiet blev hemspråksläraren kallad för åsna av en flicka i slöja. Äntligen skulle det gå att komma åt någon elev som lätt gick att peka ut. Hemspråksläraren sa till flickans klasslärare. Klassläraren ringde flickans föräldrar som fick komma till skolan. Klassläraren satte sig i klassrummet tillsammans med flickan och hennes föräldrar för att reda ut förolämpningen. De 12 andra eleverna i klassen ombads vänta på skolgården så länge.


Klassläraren hann inte fullfölja sitt möte med föräldrarna och den förolämpande flickan i slöja. Mötet avbröts av en annan händelse. De andra eleverna i klassen som ombetts vänta på skolgården hade roat sig med att stå och kasta sten rakt på årskurs 3 klassrumsfönster medan de hade undervisning. De stackars lågstadiebarnen som satt där inne hade blivit rädda och deras klasslärare förstod inte varför en mellanstadieklass som egentligen skulle ha undervisning, nu i stället stod och kastade sten på hennes klassrumsfönster.


Totalt kaos utbröt på skolan för nu fick den utarbetade klassläraren i mellanstadiet ägna resten av dagen till att försöka reda ut varför hans elever inte kunde vänta, utan att stå och kasta sten. Ofta är situationen så på skolan att det inte går att åtgärda ett problem direkt, för då utbryter kaos bland de andra eleverna som direkt utnyttjar situationen. En tredje klasslärare på mellanstadiet beskriver situationen så här:

" -Om jag lämnar klassrummet en minut så vill eleverna bara döda varandra."


Inga kommentarer: