2007-10-15

Omvänd rasism
På den muslimska friskolan förekommer det omvänd rasism. Under lärarmötet togs detta upp som ett vanligt och stort problem. Svensk personal på skolan blir utsatta för diverse tillmälen av eleverna. Till exempel får personalen höra att de är svennedjävlar. Det tillåts för eleverna att ha MP3-spelare på rasterna. Populära låtar som eleverna gärna delar med sig av är de som handlar om svennar med nedvärderande texter. En del av eleverna har svenska föräldrar som konverterat till islam. Dessa elever får skriket efter sig att de är svennedjävlar.Kvinnosynen bland eleverna ser personalen som ett stort problem. Kvinnlig personal på skolan har svårare att säga till eleverna, för att de inte visas samma respekt. Enligt lärarna och muslimsk personal på skolan beror det på att eleverna hemma ser sina mammor i en kvinnoroll där dessa inte har något inflytande, utan enligt islams traditioner hänvisas till hemmet och att passa barn. När en kvinnlig lärare med en stökig klass säger till, får hon till svar:


"Knulla din mamma!"


Den kvinnliga läraren tog upp på lärarmötet med sina kolleger hur hon ska tackla detta problem. För hon får nämligen ständigt detta till svar från pojkar i sin klass. Gör en polisanmälan, rekommenderade en manlig kollega. Men inga polisanmälningar bör göras enligt skolledningen, för att inte media ska få reda på hur det är på skolan.Pojkarna på skolan tål inte heller att tjejerna får sin plats. Tjejerna på skolan blir ständigt slagna (misshandlade) av pojkarna och får i alla övningar finna sig i en andraroll. Horor får de höra att de är av pojkarna. Enligt en lärare slår det ännu mer snett när pojkarna i några klasser betett sig illa och fick som belöning att gå och handla hamburgare på lektionstid och sedan grilla på lektionstid, allt medan tjejerna i klassen fick vara kvar i klassrummen och studera. Tjejerna uttryckte till personalen att det var orättvist. Men ingen i personalen gjorde något för tjejerna. De förblev lottlösa.Inga kommentarer: