2007-10-23

Saboterade låsKaos utbröt när någon eller några runt lunchtid saboterat låsen på den muslimska friskolan. Elever på mellanstadiet hade i 5:ornas och 6:ornas klassrum stuckit in pennstift i låsen och brutit av. Cirka 4 klassrum och några fler salar samt ytterdörrar till paviljonger hade saboterats på samma vis. Många elever kom inte in där de skulle och en hel klass fick ställa in sin undervisning.


Skolans och moskéns vaktmästare tillkallades och fick stå i timmar med specialverktyg för att få ut de avbrutna pennstiften från de saboterade låsen. Det var bråttom, för en klass kunde inte komma in i sin sal. Andra klasser kunde inte låsa sin klassrumsdörr eller ytterdörren till paviljong och andra utrymmen. Eleverna tyckte att det var spännande. Några elever var på vaktmästaren och störde honom i hans arbete, så att han blev irriterad.


Som vanligt var det ingen som hade sett något. Ingen ville gola. Den ene skolledaren kom in i paviljongen där eleverna stod och störde vaktmästarens arbete. Hon sa att skolan var som ett fängelse med elever som inte gick att kontrollera när de ständigt saboterade. Hon frågade eleverna om det skulle vara som i ett fängelse.


Någon lärare berättade att förra året var det ännu värre när sexorna då ständigt slog sönder sina toaletter, så att de inte gick att använda. Numera slås inget sönder längre. Det enda som händer är att några gånger per vecka proppar mellanstadieeleverna igen toaletterna med toalettrullar så att det inte går att spola, klottrar på väggarna i kapprummen, kastar ner och trampar på handdukarna, häller ut all tvålen, orsakar översvämning med duschslangar, kastar skit på toalettväggarna, kastar klasskamraters kläder i toaletten, river ner alla skyltar i kapprummen, tar i sönder skoställen och låter kranarna i vaskarna rinna på full volym när de lämnar toaletten. Detta är en muslimsk låg- och mellanstadieskola.


Inga kommentarer: