2007-10-04

Muslimska friskolan fruktar polisanmälningarPå den muslimska friskolan sker hela tiden lagöverträdelser. Främst är det misshandel och hot samt kränkningar. Lärare springer in på varandras lektioner och säger att de ska polisanmäla varandras elever för misshandel. Det kan gälla att mellanstadieelever slår lågstadieelever rakt i ansiktet, rast efter rast. Varje gång får eleverna höra att nästa gång det händer så blir det polisanmälan.


Elever har också fått hem papper från skolan med vad som händer om de misshandlar. Dessa papper ska skrivas på av målsman. En bråkdel av eleverna tar hem och får dessa papper påskrivna. Resten av eleverna kastar papperna direkt i papperskorgen.


Skolledningen hotar också elever och lärare med polisanmälningar. Varför sker då aldrig några polisanmälningar på skolan om alla: skolledning, lärare och elever, är så rörande överens om att det behövs, för att lagöverträdelser ofta sker? Enligt en lärare på den muslimska friskolan beror det på att skolan har mycket den döljer för svenska myndigheter som inte får komma fram. Enligt skolledningen beror det på att skolan är så påpassad att en enda polisutredning om ett lagbrott skulle kunna innebära nedläggningshot. En arabisktalande i personalen på skolan sammanfattar läget på ett talande vis:

"-Eleverna på skolan vet att de kan göra som de vill."


Inga kommentarer: