2007-10-08

Moskén i Malmö startar högstadiumI Skånska Dagbladet Del 3 sidan 11 intervjuades onsdag 3 oktober 2007 Ögårdsskolans rektor Ann-Louise Wallner. Ögårdsskolan är en f-6-skola och en del av Islamic Center vid den stora Moskén i Malmö. Wallner får frågan av Skånska Dagbladet om f-6-skolan kommer att utvidgas med klasserna 7-9 så småningom. Så här svarar hon:

" - Vi har planer på det men det beror på lokalerna - för klasserna sju till nio krävs till exempel en kemisal. Och kanske är det bra för barnen att byta skolmiljö efter årskurs sex och få andra influenser i sina liv, säger Ann-Louise Wallner."


Moskéns hemsida i Malmö finns en planskiss över utbyggnaden i tre dimensioner och uppmaning att sätta in pengar via bankgiro eller postgiro till den:

Ögårdsskolans hemsida som är sammankopplad med Moskéns:


Att starta högstadium på en muslimsk friskola är inget svårt. Det finns redan fyra stycken i Sverige:

1. Dar Al Uloúmskolan i Linköping med årskurserna 1-9


2. Al-Mustafa Skola i Järfälla/Jakobsberg med årskurserna förskola samt 1-9 i närheten av moské


3. Römosseskolan i stadsdelen Gårdsten i Göteborg med förskola och årskurserna 1-9 i anslutning till moské

4. Alsalamskolan i Örebro med årskurserna 1-9


Varför anser inte dessa fyra muslimska friskolor som redan finns i Sverige, att det är bra för barnen att byta skolmiljö efter årskurs 6 och få andra influenser i sina liv, såsom Ögårdsskolans rektor Ann-Louise Wallner sa till Skånska Dagbladet? Svaret är att det är i muslimska friskolors intresse att behålla eleverna så lång tid som möjligt. Det anser egentligen Ögårdsskolan och Ann-Louise Wallner också. Beviset ses på Skolverkets databas som finns på Internet och ser ut så här:


Diarienummer: 2006:01044
Inkomna handlingar i ärendet: (9)
Verk/pr: 43
Datum då ärendet påbörjades: 2006-03-31
Ärendemening: Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående grundskola, fr o m ht 2007, åk 7-9, Ögårdsskolan i Malmö
Enheten för tillståndsgivning
Avslutat: 2006-12-07
Inkommande


Längre tillbaka i Skolverkets databas på Internet finner vi i Ögårdsskolans ansökan om att starta friskola, att tanken hela tiden varit att inhysa alla årskurser från årskurserna 1-9. Så här står det i ansökan från 1998:


Diarienimmer:1998:00913
Inkomna handlingar i ärendet: (22)
Verk/pr: 1701
Datum:1998-03-30
Ärendemening: Godkännande och rätt till bidrag till Ögårdsskolan Malmö åk 1-9
Enheten för utveckling av prov och godkännande av
Avslutat: 1999-06-09
InkommandeVarför finns det då inte något högstadium på Ögårdsskolan vid Moskén i Malmö? Det var 9 år sedan skolan ansökte om det första gången och 1,5 år sedan skolan ansökte senast och det ärendet avslutades i vintras utan att ett högstadium öppnades som de ville nu höstterminen 2007. Det kan finnas olika anledningar med intressanta krafter bakom förhindrandet:

1. Skolan kan ha blivit motarbetade av Husie stadsdelsnämnd/stadsdelsförvaltning.

2. Skolan kanske inte känner sig redo själva för att starta, trots att de upptar Skolverkets tid med sitt ärende. Ögårdsskolan kan ha dragit tillbaka sin ansökan.

3. Skissen som är inskickad som förslag av rektor Bejzat Becirov är bara ett förslag på hur det kan se ut och inte detaljerad och färdigarbetad.

4. Skolan har inte bestämt om högstadiet ska ligga i anslutning till Moskén som f-6 gör eller någon annanstans i Malmö.

5. Det finns inget tidigare muslimskt högstadium i Malmö trots att det finns 3 stycken muslimska friskolor. Malmö stad är mer restriktiva än Stockholm, Göteborg, Linköping och Örebro med att ge grönt ljus för friskolor i sina yttranden till Skolverket. Orsaken är att hela stadens planering av elevers skolgång och ekonomi raseras av elevförflyttningar. Malmö är en socialdemokratisk kommun och partiet vill hindra friskoleframväxten. Speciellt när det gäller konfessionella friskolor.

6. Det har framkommit att elever på Ögårdsskolans årskurser f-6 stört moskébesökarna. Ögårdsskolan kanske därför fruktar att ett högstadium med tonåringar skulle utgöra ytterligare ett störningsmoment om de strök runt moskén.

7. Rektor Bejzat Becirov och biträdande rektor Ann-Louise Wallner kanske inte är överens. Becirov kanske är den som vill expandera medan Wallner är nöjd med att sköta ruljansen i en lagom stor f-6-skola som Ögårdsskolan är idag.


8. Ögårdsskolan har inga lärare som är behöriga att undervisa på högstadiet. Alltså inga 4-9-lärare eller högstadiebehöriga som kan följa eleverna upp i årskurserna från mellanstadiet till högstadiet. Skolverket har redan tidigare anmärkt på att Ögårdsskolan använder sig av obehöriga lärare.


Hur som helst så är det något lurt när Ögårdsskolan både 1998 och 2006 ansöker om att starta högstadium, och sedan inte gör det. Att de ansöker är inget konstigt. Men det är orsakerna till att inget godkännande och start sker som är det intressanta. Någonstans i punkterna 1 till 8 finns sanningen. Eller så finns det andra orsaker som är dolda för allmänheten.


Ögårdsskolan har redan idag islamologi för barn i förskoleklasserna och årskurserna 1-6, och Moskén bedriver koranskola på lördagar och söndagar för delvis samma barn. Skulle det bli högstadium på skolan med islamologi och koranskola för dessa också så vänder sig innehållet till tonåringar med begynnande politiska kunskaper och åsikter. Frågan är vilka diskussioner och åsikter som skulle ventileras och hur Moskén och Ögårdsskolan kan påverka deras åsikter.


Det finns idag väldigt lite forskning om vad som sker på islamologitimmarna och i koranskolor. Jenny Berglund kommer härnäst att disputera i religionsdidaktik vid Uppsala Universitet om islamundervisning i muslimska friskolor:

Bloggen ser fram emot att se om det är en snäll och ofarlig islamologi som råder på muslimska friskolor. Eller om farhågorna som SÄPO och politiker uttryckt i medier att extrema åsikter kan växa fram hos de mottagliga bland tonåringar besannas.

Inga kommentarer: