2007-10-26

Fusk på matematikenNågon undrade varför facit var utrivna ur samtliga matematikböcker på mellanstadiet. Då förklarade andra lärare på den muslimska friskolan att det berodde på att eleverna annars fuskade sig igenom matematiklektionerna. Det hade visat sig att eleverna inte räknade först och sedan rättade med facit. Eleverna tittade direkt i facit och skrev av. De kunde inte låta bli att fuska.
Inte heller fanns det några lösa facit som eleverna kunde använda sig av för att rätta sina tal. Den obehörige läraren berättade att de aldrig rättade det som eleverna räknade. Efter varje lektions slut visste inga elever om de räknat rätt eller fel på dagens matematiklektikion. Inte heller fanns någon lärare som rättade deras räkning. Eleverna visste alltså inte på mellanstadiet om de räknat rätt eller fel. Enbart matematikproven rättades två gånger per termin. Den obehörige läraren ojade sig då över hur dåligt resultat klassen hade. Undrar vad Lärarhögskolan skulle säga om sådan pedagogik?


matematikproven gick det alldeles för dåligt. Enligt läraren som är obehörig att undervisa i matematik på mellanstadiet, så var eleverna alldeles för dåliga i matematik. Men är det konstigt då, om eleverna inte får en matematiklärare som är behörig och kunnig att förklara och undervisa på mellanstadienivå? Det syns på eleverna att de inte förstår när han förklarar. De kan inte heller svara när han frågar dem. De är omotiverade och vill inte räkna. Vad gör denne obehörige lärare på skolan år efter år?


Den obehörige matematikläraren hade strikta regler för hur eleverna skulle göra på proven för att inte fuska. Det struntade mellanstadieeleverna i. De fuskade ändå med lappar och skrivna saker i miniräknaren och genom att viska och hjälpa varandra. Det fanns inte heller miniräknare åt alla, vilket ledde till att eleverna inte suddade ut svaren i miniräknarens fönster. Sedan lämnade de över miniräknaren åt nästa kamrat som behövde den. Då skrevs svaret av utan att räkna ut själv. Det värsta är nog ändå att 15 minuter gick åt av provtiden för att ersätta pennor, linjaler och suddgummin som elever stulit av varandra och av den anledningen inte kunde börja räkna i tid.

Hela tiden klagade den obehörige läraren på elevernas matematikkunskaper och tog sedan tid av andra ämnen för att försöka räta upp resultatet av sin bristfälliga undervisning. Det hjälpte inte ens det. Till högstadiet sänder skolan elever från den muslimska friskolan med väldigt dåliga matematikkunskaper. Dels beroende på obehöriga lärare och dels beroende på att eleverna är mycket benägna att fuska. De skäms inte heller när de fuskar, utan ser det som att de är smarta. Därför försöker de fuska så mycket de kan tills de upptäcks då och då. De har själva ingen inneboende spärr som säger dem att det är fel att fuska. Högst två eller tre i klassen fuskar inte. Det är en skrämmande låg siffra.


Inga kommentarer: