2007-10-31

Narkotikapolisen avböjde samarbete om katDen senaste tiden har tidningen City/Kvällsposten, Göteborgsposten och Sveriges Televisions Uppdrag Granskning berättat om drogen kat och hur den ställer till problem för somalier och deras barn och dessas skolarbete. Se artiklarna nedan:
Riksåklagaren ville för flera år sedan minska gränsen för kriminell införsel av drogen. Men Rikspolisstyrelsen och riksdagsledamöter har inte gjort något sedan dess. Därför menar narkotikapolisen att tillslag inte lönar sig och drogen sprids öppet. Så här sa igår ansvarig vid Skånepolisen till tidningen City:

"– Vi gör i princip inga tillslag alls, säger Magnus Andersson, spaningschef vid narkotikaroteln."


I tidningen City stod igår även så här:

"Mer än varannan utvandrad somalisk man i Malmö använder kat. Men missbruket har hittar även till kvinnor och ungdomar, varnar kommunens somaliska föreningar."


Den här bloggen kan idag berätta om ett hemligt möte som ägde rum för cirka 4 år sedan. Skånepolisens dåvarande chef för narkotikaroteln sände sin bäste spanare till en adress i en somalisk föreningslokal i en källare på Rosengård i Malmö. Där fick spanaren träffa en somalisk jurist och ordförande som hade en plan. Somaliern ville avsätta två män som i några månader skulle avslöja all katinförsel till södra Sverige. Mot att dessa två somaliska tjallare skulle ta risken och stoppa katinförseln till Sydsverige på några månader, ville ordföranden att Skånepolisen skulle avlöna deras arbete i tre månader.


Det blev kalla handen direkt. Spanaren upplyste att polisen inte kan betala lön i tre månader till två somalier för att stoppa katinförseln till södra Sverige. Spanaren sa att somalierna däremot var välkomna att ringa och tipsa gratis om de kände till något om smuggling/införsel av kat. Ordföranden svarade att de känner till all införsel av kat till södra Sverige varje dag den kommer in och alla tidpunkter och vilka som för in drogen. Men att ingen är beredd att ta risken att tjalla utan att få kompensation.


Mötet avslutades snabbt av spanaren som hastade vidare. Den somaliske ordföranden beklagade att nu skulle katmissbruket fortsätta bland tusentals somalier, bara för att Skånepolisen inte ville betala kompensation till två somaliska infiltratörer i tre månader. Det är inte spanarens eller Skånepolisens fel. Rikspolisstyrelsen och Sveriges riksdag har efter flera års kännedom inte ändrat gränsen för kriminell införsel av kat. Därmed tillåter de den somaliska populationen i Sverige att förfalla. Framförallt drabbas somaliska barn som inte klarar skolarbetet och riskerar att hemfalla i kriminalitet. På muslimska friskolor runt om i Sverige kan alla lärare vittna om att de somaliska barnen har svårare att klara skolarbetet än sina arabiska skolkamrater. Ovanstående narkotikapolitik förklarar varför det är så.


Inga kommentarer: