2007-10-06

Kriminell elevassistent


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö projektplacerade Hussein Mohamed som elevassistent. För detta fick Islamic Center stöd av Europeiska Socialfondens projekt Equal. Så här berättar han i tidningen Kvällsposten/Expressen:


"Hussein Mohamed gick på socialbidrag och var med egna ord busig och småkriminell. Han visste inte riktigt vad han ville med sitt liv. Kanske bli lärare. Och så ville han lära sig mer om islam. På Islamic Centers fredagsföreläsningar lärde han känna Emerick Adolfsson, koordinator för projektet Equal, och fick en praktikplats på Islamic Center. - Det var en period i mitt liv när jag längtade efter något som kunde stimulera mig, säger Hussein Mohamed.
Elevassistent
Halva tiden var han elevassistent på Ögårdsskolan, andra halvan studerade han islam."


Källor:
http://www.expressen.se/1.462648

http://www.kvp.se/1.462648


Ögårdsskolan ingår tillsammans med den stora moskén i Malmö i Islamic Center och skolan och moskén är sammanbyggda. Om Hussein Mohamed beskrev sig själv som tidigare småkriminell, så borde han ha begått mer än ett småkriminellt brott. Malmö högskola skriver så här på sin sida:

"Utdrag ur belastningsregistret krävs av alla som arbetar i förskola och skola. Skaffa gärna ett utdrag så är det klart om ni blir erbjudna vikariat. Utdrag beställs hos Rikspolisstyrelsen Kiruna (blankett på polisens hemsida)."

Och på Rikspolisstyrelsen återfinns villkoren för detta utdrag om förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg här:
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/1541/2013/Utdrag_ur_belasningsregistret_skola_barnomsorg.pdf


Det är inte säkert att Hussein Mohamed behövde något sådant utdrag för att vara elevassistent i ett projekt på Ögårdsskolan med Equalpengar. De småkriminella brotten han begått tidigare kan också ha varit för små för att tas med i ett sådant utdrag eller så har han kanske inte dömts utan bara begått brotten. Exempelvis tar registret inte med om någon kört 5 km/h för fort och inte heller personer som bara är misstänkta för brott eller de som begått brott men inte upptäckts.


Men själva lagen som kom för 10 år sedan om att personal på skola behöver registerutdraget talar ju om att just i skolans värld vill man inte experimentera genom att ha personal som begått brott. Det är för skolbarnens skull viktigt att inte ha kriminella eller ens före detta kriminella på skolgården och i klassrummen. Registerutdraget visar ju inte om en person är kriminell utan om denne har varit det. Att projektet som elevassistent var trevligt för Hussein Mohamed råder det ingen tvekan om. Men vad hade Ögårdsskolan för anledning att ta dit en före detta småkriminell? Skolan fick en extra elevassistent som betalades av EU-pengar, alltså våra skattepengar. Finns det fler före detta småkriminella elevassistenter på skolan? Och varför ska skattepengar via EU-stöd gå åt till att placera före detta småkriminella bland skolbarn?


Kvällsposten/Expressen frågar också honom om hans eget motiv:
"Men varför kunde inte arbetsförmedlingen ge dig den stimulansen?
-Jag kunde inte sitta på arbetsförmedlingen och läsa koranen eller böcker om islam."


Alltså går det bra att säga till Arbetsförmedlingen att deras åtgärder inte är intressanta om inte tid avsätts för koranläsning. Så EU-pengar går åt till att arbetslösa ska läsa Koranen på deltid. Frågan är vad som produceras av arbetslösa som Islamic Center hjälper läsa Koranen för EU-pengar? Halva tiden som elevassistent så produceras ju elevassistentarbete, ett slags skolbarnomsorg. Men vad producerar koranläsning? Finns det personer som får EU-pengar för att läsa Bibeln eller Talmud också, eller gäller det bara Koranen? Om tanken var att någon före detta småkriminell skulle komma bort från det kriminella så borde han ju få läsa Sveriges Rikes Lag väl? För det är ju inte den muslimska lagen sharia som står i Koranen som gäller i Sverige, eller som han brutit mot när han var småkriminell.


Från projektledaren Emerick Adolfsson kom det till Malmö stad in en ansökan om att bli fritidsdirektör för hela Malmö stad. Han berättade i sin ansökan stolt om hur han var projektledare på Islamic Center och att det kunde vara kul att pröva på arbete som fritidsdirektör. Nu gick arbetet i stället till den av socialdemokraterna omhuldade Jane Andersson. Men hur många före detta småkriminella hade Emerick Adolfsson velat ha bland malmöbornas barn i deras fritidsverksamheter om han fått arbetet?Inga kommentarer: