2007-10-10

Islamic Centers skolbussar blir polissakIdag 10 oktober 2007 avslöjar Sydsvenska Dagbladet att Ögårdsskolans skolbussar anmälts till polisen:Enligt Sydsvenskan framkommer att Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö kör eller har kört skolbussar mot betalning utan att ha trafiktillstånd från länsstyrelsen. På Ögårdsskolans hemsida under verksamhet bekräftas att de verkligen tar betalt:

"- Vi erbjuder skolskjuts som hämtar/lämnar ditt barn varje skoldag mot en mindre kostnad per termin."I artikeln står också att två minibussar fortfarande används för elevtransporter, vilket skulle kunna indikera pågående olaga yrkesmässig trafik. Ögårdsskolans rektor och Islamic Centers VD Bejzat Becirov svarar inte reportern på ett betryggande vis, utan inväntar polis och åklagares utlåtanden.


Skolan har enligt Sydsvenskan tre avställda skolbussar. Men så sent som för en vecka sedan stod 3 okober 2007 så här i Skånska Dagbladets del 3 på sidan 11, i en intervju med Ögårdsskolans biträdande rektor Ann-Louise Wallner:
"Egen skolbuss

Många av barnen på Ögårdsskolan kommer från Rosengård, Södra Innerstaden, Fosie och Hyllie men det finns även elever från Kirseberg och Limhamn. En lila skolbuss står parkerad framför den vita tegelbyggnaden och underlättar när skolan har utbyte med vänskolorna i Skurup och Vellinge, och när det är dags för simundervisning på Ribersborgsskolan."


Antingen har Skånska Dagbladet missuppfattat vad Ann-Louise Wallner sagt, eller så besöker Ögårdsskolans vänskolor och simundervisning med en egen avställd skolbuss som man inte får köra med alls. Av Skånska Dagbladets heluppslag på två sidor framgår att två reportrar och en fotograf deltog. Har alla tre missuppfattat?


Sydsvenskans och Skånska Dagbladets båda inslag under en vecka ger alltså skäl till oro om skolbussarna körs olagligt eller inte. Bloggen hoppas därför att de som bor i Malmö gör iakttagelser om de passerar Ögårdsskolan och Islamic Center. Vilka skolbussar är egentligen ute och åker?


En annan intressant detalj är att många av Ögårdsskolans elever kommer från Rosengård enligt Skånska Dagbladet. Ögårdsskolan är en låg- och mellanstadieskola. Den som någon gång besökt Islamic Center där Ögårdsskolan ligger hittar däremot inte ett enda cykelställ för skolans elever. Det finns alltså ingenstans att parkera eller låsa fast cyklarna. Vilken normal låg- och mellanstadieskola i Sverige har inte några cykelställ som inbjuder åtminstone mellanstadiebarn att cykla till skolan? Enligt kartan har alla Ögårdsskolans elever från Rosengård har hur fina cykelvägar som helst där de inte behöver korsa en enda gata under sträckan Rosengård och fram till Ögårdsparken där skolan ligger. Det är fristående cykelvägar inne i grönområden och cykeltunnlar under vägarna. En cykelväg på ungefär 3-5 minuter från hemmet till skolan.


I stället för att hälsosamt inbjuda till cykling och parkering i ett cykelställ på skolan, så lockar skolan på sin hemsida fullt friska barn att skumpa i en buss som en samling pensionärer. Detta mitt i en tid då barns övervikt ökar och diabetes kryper ner i åldrarna. Sedan har skolan tagit betalt av de skolbussåkande eleverna utan att ha trafiktillstånd hos länsstyrelsen. I alla fall berättar inte rektor Becirov för Sydsvenskan om de haft tillstånd från länsstyrelsen att ta betalt. På skolans hemsida skymtar en förklaring. Ögårdsskolan vill bevara sina muslimska elevers kulturella bakgrund. Som bekant cyklar man ju inte i muslimska länder. Är det värt att bevara?Inga kommentarer: