2009-08-29

61 procent saknar högskoleutbildning på Rosengårds förskolorTidningen Metro i Malmö avslöjar att endast 39 procent av förskolepersonalen i Rosengård är högskoleutbildad:"I Rosengård har långt färre anställda högskoleutbildning än i Västra innerstaden.

- Vi har kanske inte samma söktryck men man ska också komma ihåg att utbildning är en sak och kompetens en annan, säger Leif Åhlander, barn- och ungdomschef i Rosengård.

Tiden då förskolan bara handlade om omsorg är förbi. Idag är det en förberedelse inför skoltiden med andra krav på pedagogisk verksamhet.

- Barnskötare utan högskoleutbildning är en viktig grupp men kraven har höjts, säger Inga Sandström, projektledare i Malmö."


Källa, sidan 4 i tidningen Metro i Malmö måndag 24 augusti 2009


Barn- och ungdomschefen i Rosengård kör med ett klassiskt trick. Han hänvisar till annan kompetens. Visst, en del av personalen på Rosengårds förskolor som inte är förskolelärare kan vara utbildade barnskötare. Men hur många är varken eller? Det berättar han inget om. Kompetens på Rosengård kan innebära någon som talar arabiska och vill passa barn.
Artikeln tar däremot fram en intressant aspekt. Varför vill inte lika många förskolelärare arbeta på Rosengård som i Västra innerstaden? Är det något fel på muslimska barn från Rosengård? Vilken sämre arbetsmiljö erbjuds hos dessa barn? Eller skulle förskollärare kanske vara rasister som inte vill arbeta med muslimska barn på Rosengård?

Inga kommentarer: