2009-08-22

Islamic Center kommenterar åtalet om bokföringsbrott

Islamic Centers egen personal talar nu ut angående åtalet om det grova bokföringsbrottet mot VD:n:

Med anledning av dagens artikel i SDS (av Hermod Pedersen) om åtalet mot Becirov för grovt skattebrott bör vissa saker ånyo understrykas:


1. Becirov hänvisar i förhören till att det finns protokoll på alla ekonomiska förehavanden. Detta är inte korrekt. Det finns överhuvudtaget inga protokoll avseende ekonomiska transaktioner på Islamic Center. Detta är ett klassiskt exempel på Becirovs taktik att fördröja och försvåra utredningar och klargöranden. Alla som haft kontakt med Becirov i någon utredningsfråga känner till detta, må det vara Åklagarmyndigheter, Skattekontoret, SÄPO, polisen eller någon av de många borgenärer som Islamic Center underlåtit sig betala (Nordic Modular Leasing AB, Skånemejerier, byggfirmor, städfirmor, leverantörer av kontorsmaterial, skolmaterial, kopieringsutrustning etc). Becirovs bortförklaringar kan knappast anses raffinerade, men uttrycker med imperativ en nonchalans mot svenska lagar och regler samt arrogans gentemot att göra rätt för sig.


De ekonomiska transaktionerna mellan Islamic Center och dess muslimska friskola Ögårdsskolan, där pengar i huvudsak utgått från skolan till centrat, finns ej heller bokförda i realtid. Däremot har en del material i efterhand tillverkats och lagts in. Detta är dock mer eller mindre obegripligt och kontextlöst; det saknas ekonomisk logik och avsikten med dessa i efterhand fabricerade dokument är troligtvis att sprida än fler dimridåer. På Åklagarmyndigheten har försöken att genomlysa av Becirov påstådda sammanhang lett in i samma återvändsgränd som för Skattemyndigheten. Lyckligtvis har man inte resignerat, utan framhärdat. Förhören med Becirov har närmast varit en travesti på uppgiftslämnande, där han vid samma och/eller olika tillfällen lämnat olika versioner, motstridiga uppgifter och tydligt försökt slingra sig. Inte minst genom att skylla på andra.


2. Den bokföring som brann upp 2003 avsåg endast den "öppna" bokföringen, dvs fakturor och kvitton på den löpande verksamheten: inköp av skolböcker, containerhyra, inventarieinköp osv. All central bokföring rörande de större ekonomiska transaktioner inom/mellan centrat och skolan finns endast i Becirovs huvud. Ingenting av detta finns eller fanns nedtecknat. Som såväl polisen och SÄPO frågat sig kring branden:

varför förvarades inte bokföringen i ett brandsäkert kassaskåp?


Inte minst med tanke på hur stor tonvikt Becirov gång på gång (sedan moskébranden) lagt på den olycka den (påstått) uppbrunna bokföringen åstadkommit. Svaret är givetvis lika enkelt som självklart:


den för centrat väsentliga ekonomin har aldrig bokförts. Vi talar här om troliga transaktioner från bland annat Saudiarabien och de huvudfinansiärer som nämnts i tidigare sammanhang, såväl hos SÄPO som Sydsvenskan och via bloggen Muslimska Friskolan. De summor på bl a 1,2 miljoner kr samt 3 miljoner kr som nämns i SDS artikel idag illustrerar tydligt ett inflöde av pengar Becirov inte vill förklara.


Att han systematiskt dränerar Ögårdsskolan på pengar skulle skolans biträdande rektor kunna vittna om, men då hon sedan starten som biträdande rektor 2003 konsekvent medgett att ej ifrågasätta eller röja de transaktioner Becirov gör är det givetvis en mycket delikat fråga att nu träda fram. Än svårare blir det eftersom hon då med all säkerhet gör att skolverksamheten läggs ned av Skolverket, åtminstone för en avsevärd tid. Här finns också ytterligare personlig prestige att förlora för henne, eftersom Becirov öppet fortfarande talar om att ersätta henne med en ny och mer drivande biträdande rektor, allt enligt källor närstående Becirov och de personer han pratat med angående tjänsten.


Enligt samma källor ska en person, idag verksam som rektor för en malmöskola, vara intresserad. Kravet från denna person är dock att han blir rektor för skolan. Becirov kommer dock inte, enligt samma oberoende källor, att avsäga sig rektorstiteln och detta är ej förhandlingsbart. Ärendet diskuterades i telefon mellan Becirov och rektorn ifråga så sent som i förra veckan. Malmörektorn menade då att ingen rektor kommer att gå till en biträdande rektorstjänst under så diffusa förutsättningar som råder för vad Becirov de facto gör som rektor på skolan. Samma man uttryckte också tanken om att Ögårdsskolan verkligen behöver en riktig rektor, att det skulle ligga i konceptet för den nystart Becirov nu talat om i mer än ett år. Några fler uppgifter kring denna diskussion finns ej.


3. Den bristande posthanteringen på Islamic Center är till fullo Becirovs ansvar. Kontoristen Kim GrahnÖgårdsskolan fick initiellt ansvaret för att sortera posten i den del som centrat skulle ha och den del skolan skulle ha. Då hon ofta användes till andra sysslor kunde Becirov gå in på hennes rum och ta posthögen, en hög han sedan lade på sitt eget skrivbord där den fick ligga. Oöppnad och ej genomgången. Efter ett tag kunde han gå in på Grahns kontor även när hon satt där och bara ta posthögen för henne. Hon fick också ett antal utskällningar för att hon inte skötte posten, samma post som Becirov alltså lade beslag på. Borgenärer har oftast ej uppmärksammats förrän ärendet gått till inkasso och Islamic Center har/har haft ett otal komplicerade uppgörelser beträffande avbetalningar och avskrivningar med i stort sett alla leverantörer till skolan/centrat.


4. Midhat Ibrahimbegovic är en 83-årig man som fungerat som syndabock och avledare för Becirovs ekonomiska tveksamheter sedan långt innan centrat startade sin verksamhet. Ibrahimbegovic är en man med ett stort hjärta, resonerande och uppriktig. Han har utnyttjats av VDn för dennes eget vinnande, lämnats med omöjlig/obefintlig bokföring som Ibrahimbegovic försökt sy samman efter bästa förmåga. Ibrahimbegovics hälsa har varit vacklande alltsedan millenieskiftet och han har de senaste åren helt enkelt saknat fullständig förmåga att sköta bokföringen.


Detta har Becirov vid ett antal tillfällen skyllt på som orsak till den haltande bokföringen vid samtal med Skattemyndigheten. Ibrahimbegovic är förd bakom ljuset, konsekvent och målmedvetet. Initiellt gick centrats verksamhet att övergripa redovisningsmässigt, men då verksamheten breddats och Becirovs icke-redovisade transaktioner ökat (såväl i omfång som antal) har Ibrahimbegovic haft ett omöjligt uppdrag. Utredarna på Skattemyndigheten är medvetna om detta och säkerligen även Åklagarmyndigheten. En person på Skattemyndigheten liknade Islamic Centers ekonomiska röra vid en rysk docka, en matrojska, som är en delbar docka med mindre liknande dockor inuti. Liknelsen avsåg att man, för varje docka man lyfter bort, ändå hittar samma docka igen: Becirov. Ur utredningssynpunkt har det ansetts tacksamt att Becirov ej kan eller vill delegera något kring ekonomin på centrat liksom svårigheten att generellt delegera: alla spår leder därför till honom, vilket förhören också visar.

5. Notera också att den omfattande kollekt som årligen tillkommer Islamic Center via dessa fredagsböner, ramadan och eid-al-fitr etcetera inte redovisats någonstans. Hur omfattande dessa belopp är kan man endast spekulera om, liksom destinationen för beloppen.


Förhoppningsvis får denna fråga sin förstärkning i den fortsatta utredningen, eftersom de besökare som lämnat kollekt på Islamic Center säkert vill veta vad pengarna verkligen använts till. Har de verkligen tillfallit den, enligt Becirov "fantastiska lekplats till Ögårdsskolan" som flera kollekter gått till? Till hjälp för de hemlösa som vissa kollekter sagts gå till? Till hjälp för misshandlade muslimska kvinnor, som också kollekter avsett? Eller till de papperslösa barn som också fått flera kollekter sig tillägnade? Naturligtvis saknas dokumentation för allt detta vad gäller insättningskvitton osv. Den mest sannolika förklaringen är att pengarna gått rätt ned i ordförandens egen ficka.

6. Något som utredande myndigheter endast berört, men som än så länge anses perifert, är Becirovs privatekonomi och de stora transaktioner han gjort de senaste åren, inte minst vad gäller fastigheter. Även här kan man hoppas att utredningen vidgas och fortsätter.

7. Becirovs fortsatta taktik avseende de ekonomiska transaktionerna är att upprepa "Jag har haft för avsikt att agera rätt" och fortsätta att skylla på yttre faktorer, som moskébranden 2003, sjukdom hos ansvariga, centrats utsatthet rent allmänt etc. Troligtvis på advokatens inrådan kommer Becirov att få svälja en hel del av sin stolhet för att lyckas ta sig ur detta. Becirov själv har öppet på centrat sagt att det här kommer att blåsa över, att det kommer att ordna sig och att han har så många betydelsefulla vänner som kommer att hjälpa honom. Detta kan fortfarande sopas under mattan i ett domslut som urholkas på olika sätt.


Till detta sätter Becirov öppet och tydligt stora förhoppningar. På Ögårdsskolan sprider sig oron vid terminstarten. Sin vana trogen har biträdande rektor tagit in ett antal utagerande elever med grava problem, som placerats i klasser de lyckats rasera på bara en vecka, till lärarnas stora sorg. Skolparodin Ögårdsskolan fortsätter, men förhoppningsvis kommer skatteåtalet i kombination med åtalet för de uteblivna hyrorna innebära ridåfallet för såväl Islamic Center som Ögårdsskolan. Dock kommer säkerligen de utländska huvudfinansiärerna åter att träda in liksom den svenska politiska flatheten. Vi kan dock hoppas på annat.


Från insidan

Inga kommentarer: