2009-08-19

Muslimska friskolors bäste vän i riksdagen
Uppdatering 20/8 2009:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/08/moderat-riksdagsman-forordar-daliga.html

Tisdag 18 augusti 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan ett samtal med moderaternas riksdagsman Mats Gerdau som är ledamot i bland annat utbildningsutskottet:
Anledningen är att Mats Gerdau i sin skolblogg gjort en postning som både försvarar den muslimska friskolan Ögårdsskolan samt angriper Nyamko Sabunis slutsatser om muslimska friskolor på Rosengård i samband med att Försvarshögskolan släppte Rosengårdsrapporten. Gerdaus åsikter om Sabuni pekar på rakt motsatta åsikter om muslimska friskolor, som en avgrundsdjup spricka i alliansregeringen. Bloggposten återges nedan:

I onsdags överlämnade Försvarshögskolan en rapport till regeringen om radikaliseringen och risken för våldsbejakande extremism bland vissa invandrargrupper i Rosengård i Malmö.


Integrationsminister Sabuni var snabbt ute och krävde större vaksamhet mot religiösa friskolor. Hon säger att det finns "mycket som är olämpligt ur demokratisynpunkt vid dessa muslimska skolor" till Lärarnas Tidning.


Efter att ha läst Försvarshögskolans rapport undrar jag vad hon syftar på. Det finns inget belägg för det påståendet i rapporten i alla fall. Det är lite trist att hon använder en sådan här intressant och lite alarmerande rapport till att torgföra sitt välkända motstånd mot religiösa friskolor.


Som jag läser rapporten riktas huvudkritiken mot Malmö kommun och polisen. Kommunen sköter inte sina skolor tillräckligt bra, följer inte upp bidrag till sk kulturföreningar (som i själva verket är extremistiska källarmoskéer). Bostadspolitiken döms ut helt. Polisen har inte tagit alla anmälningar om hot och våld på allvar och utrett. Lärarna i de kommunala skolorna har inte strategier för att hantera svåra frågor och kulturkrockar. Enligt rapporten verkar de kommunala skolorna medvetna om problemen men inte kan bemästra dem. Friskolorna är bara en liten del, där åsikterna dessutom går isär.


Jag funderar lite kring rapporten i sig också. Den är baserad på intervjuer med 30 personer, som alla är involverade i dagens arbete på något sätt – poliser, skolpersonal, socialtjänsten m fl. Det är inga andra undersökningar än deras utsagor och bilder av verkligheten. Är det sanningen?


Det finns en bild att många elever hoppar av de kommunala skolorna till friskolor och att de är svårare att kontrollera. När jag kontrollerar med Skolinspektionen hur många friskolor det finns i Malmö som har etisk/religiös inriktning mot islam så är det två, Al Salamah och Ögårdsskolan. Eftersom det finns 8 000 barn och ungdomar i Rosengård så kan inte dessa friskolor vara det stora problemet.


Rapporten hävdar att "musikundervisning ofta är förbjudet i dessa friskolor" och att pojkar och flickor inte får umgås på rasterna. Något belägg för detta finns inte. Kan det vara hörsägen som förmedlas? Förutfattade meningar? Kan det spegla en allmän motvilja mot friskolor, en värdering som säger att man inte gillar friskolor som princip?


När jag läser Skolverkets inspektion från 2005 över Ögårdsskolan så kan jag inte se något stöd för detta i alla fall. Den kritik som levereras mot skolan handlar om att alla elever som behöver stöd inte får det, att alla som har rätt till svenska som andraspråk inte får det och att åtgärdsprogram inte tas fram på rätt sätt. Så här står i den rapporten:


"Skolan arbetar aktivt för att ge eleverna goda kunskaper och en värdegrundenligt läroplanens allmänna mål. Skolans lärare och ledning försöker på ett aktivt sätt få eleverna integrerade i det svenska samhället, språket och traditionerna för att underlätta deras förståelse för den omvärld de lever i."


Jag utesluter inte att Skolverkets inspektörer missat något vid sina besök. Och det är ett bra förslag att ha arabisktalande inspektörer som kan se och höra mer än vi vanliga svennar. Men det måste väl även gälla de kommunala skolorna? De behöver uppenbarligen granskas ännu hårdare än vad som skett hittills. Och framför allt måste sanktioner till mot de som har uppenbara kvalitetsbrister, både kommunala skolor och friskolor.


Och så ställer man detta i relation till den bevisade indoktrinering som sker via läroböckerna i svenska för invandrare. I de två friskolorna i Malmö kan det inte gå så många hundra elever. I Sfi gick 65 000 elever förra året…


Jag tycker att det är synd att Sabuni inte kritiserar socialdemokraterna i Malmö hårdare. De har ju ansvaret för kommunen sedan urminnes tider (förutom 3 år i början av 90-talet). Något litet ansvar för brister i de kommunala skolorna, i mottagandet, sfi-undervisningen, det förebyggande arbetet, bostadspolitiken, kulturbidragen etc måste de väl ha??? Det vore bättre att peka ut dem än två friskolor som knappast kan beskyllas för att ha skapat problemen. Om de kommunala skolorna fungerat tillfredsställande hade de aldrig startat."Källa, moderate riksdagsmannen Mats Gerdaus skolblogg 30 januari 2009:
Trots att riksdagen har sommarlov ända till 15 september 2009, svarar Gerdau i sin riksdagstelefon 18/8 2009. Riksdagsmän är enligt tjänstebeskrivningen aldrig lediga. Gerdau förefaller kunnig, påläst och har besökt flera muslimska friskolor. Men han missar hela skogen för bara träden.Gerdau säger till bloggen Muslimska Friskolan att han inte alls vill ha något förbud mot muslimska friskolor. Han anser att de fungerar bra eller till och med bättre än kommunala skolor. Gerdau stöder detta på att han besökt flera muslimska friskolor som fungerar bättre än kommunala skolor i dess närhet. Gerdau ger inget exempel alls på vilka muslimska friskolor han menar. Inte heller ger han några siffror från betyg som skulle vara bättre på muslimska friskolor än kommunala. Han ger inte heller någon förklaring alls vad han menar med att de muslimska skulle fungera bättre än de kommunala. Gerdaus åsikter och tro i denna fråga är alltså helt tagna ur luften utan något bevis.


Gerdau får frågan vad han känner till om den muslimska friskolan Ögårdsskolan som ligger vid moskén hos Islamic Center i Malmö. Han svarar att han aldrig besökt den skolan som han försvarar. Bloggen ger några exempel på allvarliga incidenter som Ögårdsskolans egna lärare anmält till Skolverket. Därefter lämnas information om de många oegentligheter som försiggår på skolan.


Först blir Gerdau tyst. Sedan säger han att det är tur att Skolverket finns som kan ta itu med sådana problem. Bloggen förklarar att Skolverket lagt ner alla anmälningar mot Ögårdsskolan.


Gerdau svarar då att det är därför som regeringen infört den vassare Skolinspektionen som kan göra oanmälda besök. Bloggen svarar att Skolinspektionen inte gjort ett enda oanmält besök på Ögårdsskolan.


Bloggen förklarar vidare för Gerdau att Skolinspektionen inte lagt ner någon muslimsk friskola alls. Gerdau har ändå det största förtroendet för Skolinspektionen.


Bloggen förklarar att lärare på muslimska friskolor inte vågar gå ut med sina namn offentligt för risken att avskedas om de anmäler sin skola eller riktar kritik mot den. Gerdau svarar att de har meddelarfrihet. Bloggen säger att de ändå riskerar att avskedas på grund av illojalitet mot muslimska friskolor för att de är privata eller stiftelser.


Gerdau föreslår att de missnöjda lärarna ska anmäla till Skolverket. Bloggen förklarar att det inte hjälper, för det vågar bara avhoppade lärare göra. Och då blir svaret från de muslimska friskolorna att det bara är någon före detta lärare som är sur för att den blev av med jobbet. De muslimska friskolorna ger detta standardsvar både till Skolverkets handläggare samt till media som ska granska. Dessutom vågar de anmälande lärarna inte kontra med att gå ut med sitt namn, eftersom de inte vill stämplas som bråkstakar när de gått vidare till nya skolor.


Gerdau har ingen förklaring till varför polisen kartlägger samtliga muslimska friskolor i Sverige. Gerdau förstår att det måste bero på att de kan utgöra en säkerhetsrisk för landet, i motsats till kristna och judiska friskolor som aldrig kartläggs. Eftersom Gerdau förstår att så är fallet får han frågan varför muslimska friskolor kan utgöra säkerhetsrisker. Han har ingen aning och vill inte ens gissa. Gerdau menar att eftersom islamistiska åsikter är värre på koranskolor i Sverige än på muslimska friskolor, så ska muslimska friskolor få finnas kvar.


Gerdau drar i stället fram sin åsikt att friskolor är bättre än kommunala. Ja, kanske gymnasieskolor i städerna som riktar sig till rikemansbarn, får självklart bättre betyg än kommunala gymnasieskolor, svarar bloggen.


Men bloggen hänvisar till att de flesta muslimska friskolor är för årskurs 0-6 som inte har betyg och därför kommer bort från betygsjämförelser. Däremot ses på nationella proven i årskurs 5 att muslimska friskolor är sämre än kommunala. Gerdau får frågan vad han tror det beror på. Gerdau har ingen förklaring.


Gerdau säger att han inte anser att någon muslimsk friskola i Sverige alls ska läggas ner. Det gäller även om det finns ekonomiska brott som dessa skolor utövar. Han tycker det räcker att Skolinspektionen kan göra oanmälda besök.


Gerdau får frågan varför Skolinspektionen aldrig är de som upptäcker de många ekonomiska brott som uppdagats hos muslimska friskolor och lett till pågående rättstvister. Gerdau har ingen förklaring till det.


Gerdau tror att muslimska friskolor har svårt att rekrytera elever. Därför måste de fungera bra, eftersom de lyckats sno elever från sämre kommunala skolor. Bloggen avslöjar att Ögårdsskolan anser att de har sämre resultat än den kommunala Rosengårdsskolan, som är Sveriges sämsta skola.


Bloggen säger att det räcker att en muslimsk skola startar, så placerar okunniga muslimska föräldrar sina barn i den bara för att den är muslimsk, inte för att den skulle vara bra, eftersom det ju inte finns några muslimska friskolor alls i Sverige med bra resultat eller betyg. Gerdau tror inte på bloggens uppgifter utan fortsätter att hävda att de muslimska friskolorna då måste vara bättre än de kommunala.


Bloggen avslöjar även Ögårdsskolans och moskéns kopplingar till socialdemokratin. Gerdau blir då inte så glad, men har inget svar på varför det är så. Han blir förvånad över att hans partikollega, moderaternas handelsminister Ewa Björling stoppades trots inbjudan att tala vid moskén och Ögårdsskolan inför valet 2006.Bloggen vill sammanfatta intrycket av Mats Gerdau.


Mats Gerdau ger intrycket av att vara påläst och kunnig om muslimska friskolor. Därför får han ofta uttala sig i medier och vara med i TV. Han är en av de mest anlitade politikerna i skolfrågor förutom skolminister Jan Björklund. När det gäller andra skolfrågor än muslimska är han säkert mer kunnig än de flesta. Men när det gäller kunskaper om muslimska friskolor är han bara en pratkvarn helt utan insikt. Han är farbror snäll som gör att Sverige med moderaterna tvingas ha kvar alla dessa muslimska friskolor som begår bedrägerier.


Gerdau bor tryggt och bra i Nacka, bortom all muslimsk friskoleverksamhet och saknar den insikt som lärare har som arbetat i dessa skolor. Ändå är han bromsklossen som gör att vänsterns, socialdemokratins och folkpartiets motstånd mot muslimska friskolor förbyts i utopi. Farbror snäll är en garant för fortsatta ekonomiska bedrägerier och lukrativa affärer som många muslimska friskolor sysslar med. Till bloggen Muslimska Friskolan sa han att det är bra att muslimska friskolor är ute efter att tjäna pengar på sin verksamhet. Men varför har Gerdau då översyn med alla dessa olagligheter? Jo, av ett enda skäl. Moderaterna vill ha friskolor överhuvudtaget. Då går det inte att förbjuda muslimska.

Om Gerdau vill begripa hur det fungerar i en muslimsk friskola ombeds han läsa gårdagens bloggpost som är ett vittnesmål från en före detta lärare på Ögårdsskolan:
I
I
I
Klockan 18.56 onsdag 19 augusti 2009 har Mats Gerdau läst bloggposten om honom från sin ip-adress i riksdagen.

Inga kommentarer: