2009-08-16

Polisanmälan mot muslimsk friskolaStockholms språkskola AB kallar sig en skola för att verka internationell. I själva verket består den mest av muslimska skolbarn där flickorna är förtryckta i slöja. Rektorn för skolan är naturligtvis muslim. Vecka 34 2009 förväntas tillståndet för den muslimska friskolans fritidshem dras in. Dessutom hotar en polisanmälan. Stockholm driver redan tre pågående rättsprocesser mot olika muslimska friskolor:


"Den 23 februari gjorde Stockholms skolinspektörer ett oanmält besök på Stockholms språkskolas fritidshem i Skarpnäck söder om Stockholm. Då var lokalerna obemannade och stängda. När inspektörerna kom igen den 11 mars fanns det inget ”som tydde på att ett fritidshem bedrivits i lokalerna de senaste åren”.

Fritidshemmet på Luftskeppsgatan har haft tillstånd att driva fritids för 40 barn sedan 2004. Totalt rör det sig om verksamhetsbidrag på cirka 1 miljon kronor om året.

– Man kan naturligtvis inte få ersättning för en verksamhet man inte bedriver, säger Thomas Persson, utbildningsdirektör i Stockholm.

Därför väntas Stockholms utbildningsnämnd nästa torsdag dra tillbaka skolans tillstånd – ett beslut som kan överklagas till länsrätten.

Stockholm driver redan tre uppmärksammade rättsprocesser mot fristående förskolor: Svenska interkulturella förskolan, Bismilahi förskola AB och Amaana ekonomisk förening. Staden fortsätter trots indragna tillstånd att betala ut bidrag tills domarna vinner laga kraft.

Khalid El Mouselhi, rektor för Stockholms språkskola AB, anser att staden sitter på dubbla stolar: dels konkurrerar staden med de fristående skolorna, dels inspekterar den sina konkurrenter. Han hävdar att skolan har drivit tillfredsställande fritidsverksamhet i åtta år.

– Jag är maktlös. Men jag kommer säkert att driva det vidare. Det handlar inte om att det finns aktivitet här eller inte. De här är en konflikt som har pågått i åtta år, säger han."Källa, Svenska Dagbladet 13 augusti 2009:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3350445.svd"Stockholms stad överväger att vidta rättsliga åtgärder mot ett fritidshem som nu väntas bli av med tillståndet. Nu återuppväcks diskussionen om stadens bidrag som fortsätter att betalas ut.

–Vi prövar både om det ska krävas tillbaks pengar, och om det ska polisanmälas. Det här är förstås jätteallvarligt. Om vi kommer fram till att det gjorts något brottsligt, så kommer vi att agera, säger Thomas Persson, utbildningsdirektör i Stockholms stad.

Avslöjanden om missförhållanden i ett par fristående verksamheter har gjort att staden skärpt kontrollen, och börjat göra oanmälda inspektioner. Det var efter oanmälda inspektioner i mars som utbildningsförvaltningen konstaterade att någon verksamhet inte bedrevs vid Stockholms Språkskolas fritidshem i Skarpnäck"Källa, Svenska Dagbladet 14 augusti 2009:
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_3356197.svdHemsida för Stockholms språkskola i den muslimska förorten Skarpnäck:


Inga kommentarer: