2009-08-28

JO startar tredje utredning kring Rosengårdsrapporten


JO beslutade 25 augusti 2009 att starta en tredje !!! utredning kring Rosengårdsrapporten. Det är en privatperson från Stockholm som synar bluffen runt de påhittade interna regler som Försvarshögskolan säger sig ha vid förstörande av källmaterial. Läs mer om bakgrunden till denna senaste JO-utredning i följande bloggposter:


http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/03/forsvarshogskolan-ljuger-om.html

27 maj 2009 gjordes den senaste anmälan mot Försvarshögskolan. Rektor Mats Ericson vid Försvarshögskolan har nämligen varken lämnat ut begärd påstådd handling eller kommit med ett avslagsbeslut. Det finns därför fog att misstänka att de interna bestämmelserna inte existerar på det vis Försvarshögskolan hänvisade till när de skulle förklara varför källmaterialet destruerats till Rosengårdsrapporten.


Det senaste och tredje ärendet hos JO om Rosengårdsrapporten har diarienummer:

3022/2009

Försvarshögskolans rektor ska inkomma med ett remissvar senast den 7 oktober 2009.


Rektorn har strulat till det genom att hävda att de interna reglerna inte behöver diarieföras. Han hänvisar också till Riksarkivets regler som inte är relevanta i sammanhanget. Men om Försvarshögskolan har interna regler måste dessa antingen vara en upprättad handling, eller något som lätt kan specificeras och därefter lämnas ut. Så har inte skett.


Rektorn vill heller inte sända över handlingen utan avkräver personligt besök av beställaren. Han undviker förfrågan ytterligare genom att hänvisa till pågående JO-utrednings remissvar som inte har med frågan att göra. Dessutom väntar han tio dagar med sitt svar.


De interna bestämmelserna för destruering som Försvarshögskolan hänvisar till verkar icke existera.


Inga kommentarer: