2009-08-19

Genmäle från Mats Gerdau om muslimska friskolorModeraternas ledamot i riksdagens utbildningsutskott, Mats Gerdau, gör på sin blogg ett genmäle till dagens bloggpost:
Bloggen Muslimska Friskolan kommer senare att bemöta Gerdaus genmäle, men redovisar först hans svar rakt av nedan:

En anonym bloggare, "Roger", skriver att jag är muslimska friskolors bästa vän i riksdagen (här). Jag vet inte det ja... Jag är vän av valfrihet, det är det jag drivs av. Eftersom anonyme "Roger" inte vill att man ska kunna skriva kommentarer på hans blogg så får jag svara här i stället. Lite trist att han inte träder fram så att man vet vem man kommunicerar med. Och han ringer från dolt nummer så att man inte kan ringa upp heller.


Det här hade jag tänkt svara i alla fall:


Vi (mest du) pratade ganska länge igår. Dessvärre måste jag säga att du inte uppfattat mig korrekt. Några kommentarer:


1. Jag tror inte att muslimska skolor generellt sett fungerar bättre än kommunala. Det finns säkert exempel på både detta och motsatsen. Däremot kan jag säga att de konfessionella skolor jag besökt generellt sett fungerat bra (liksom de flesta kommunala skolor). Att jag inte gav något exempel eller underbyggde med siffror kan ju bero på att du inte frågade...


2. Jag försvarar inte Ögårdsskolan. Det kan jag ju inte göra eftersom jag inte varit där eller är särskilt insatt i just den skolan. Mitt blogginlägg handlade om Försvarshögskolans rapport och Nyamko Sabunis kommentar om denna (här).


3. Skolinspektionen inrättades som ny myndighet för mindre än ett år sedan. Det är väl rätt förklarligt att den ännu inte kunnat göra så mycket, det är många nya inspektörer som ska rekryteras och utbildas. Skolinspektionen (tidigare Skolverket) har hittills inte haft några muskler att ingripa mot kvalitetsbrister i kommunala eller fristående skolor, tack vare en tidigare slapphänt socialdemokratisk regering. I det förslag till skollag som vi presenterade 15 juni får de detta och förhoppningsvis ska den nya lagen träda i kraft 2011.


4. Jag vet inte vilken granskning säpo gör, vare sig av muslimska friskolor, andra friskolor eller i övrigt. Därför kan jag inte gå in i en diskussion om detta med dig.


5. Jag har ingen uppfattning om någon muslimsk friskola ska läggas ned eller inte. Det är upp till inspektionsmyndigheten att avgöra. Kvalitetsfaktorer ska avgöra detta, inte om de är muslimska, kristna, vinstgivande, Waldorfinspirerande eller något annat som det ropas på i debatten emellanåt.


6. Skolor som ägnar sig åt ekonomiska oegentligheter ska självklart bli av med tillståndet. Jag blir rätt upprörd över att du hävdar något annat. Jag vet också att Ekobrottsmyndigheten har en duktig och orädd generaldirektör som inte räds tuffa tag. Det är Ekobrottsmyndigheten som ansvarar för ekonomisk brottslighet, inte Skolinspektionen. Jag tror att de skulle vara väldigt intresserade av dina initierade bevis mot dessa muslimska friskolor.


7. Du påstår att det inte finns några muslimska skolor med bra resultat. Men det gör det. Exempelvis har två av de skolor jag varit på, Al Ahzarskolan och Al Zahraa idealiska akademi i Stockholm, klart fler elever som är godkända i alla ämnen än motsvarande kommunala skolor och positiva Salsavärden.


8. En skolas kopplingar till politiker är irrelevant tycker jag, så länge det inte påverkar undervisningen.Slutligen, vare sig jag eller moderaterna tycker att huvudmannaskapet på en skola är särskilt viktigt. Det är valfriheten för eleverna vi är ute efter och tycker att människor ska kunna förverkliga sina idéer inom skolvärlden på samma sätt som inom andra sektorer och därför ska kunna starta friskolor. Det är kvaliteten som är det viktiga, inte vem som driver skolan.


Du verkar vara emot skolor som drivs av muslimer. Det är en form av diskriminering och intolerans som jag inte ställer upp på. Ska vi registrera människors tro innan de får sitta i en styrelse för en skola? Det är brister - ekonomiska, utbildningsmässiga och andra - som ska motarbetas och det med betydligt större kraft än hittills.


För övrigt kan jag upplysa om att jag inte är ett dugg religiös själv, inte ens med i någon församling alls."Källa, Mats Gerdaus skolblogg onsdag 19 augusti 2009:Kommentarer till Gerdaus genmäle återfinns 20 augusti 2009 på bloggen Muslimska Friskolan:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2009/08/moderat-riksdagsman-forordar-daliga.html

Inga kommentarer: