2009-08-23

Muslimer röstar rött av israelhatI en färsk studie från muslimska stadsdelar i Göteborg, förklarar en statsvetare varför socialdemokrater driver kampanjer mot Israel för att utnyttja religionen islam som väljarbas:"Ett undantag från att religiösa väljare stödjer borgerliga partier är muslimer. Över 70 procent av de västsvenska muslimerna stödjer Socialdemokraterna. Nästan alla västsvenska muslimer sympatiserar med ett parti i det rödgröna blocket. Endast fyra procent av de västsvenska muslimerna sympatiserar med ett borgerligt parti. Det muslimska stödet för S förklaras inte av klass eller andra faktorer. Inte heller utmärks muslimer av att inneha vänsteråsikter. När svarspersonerna i frågeundersökningarna själva placerar sig på en vänster-högerskala är det ungefär lika vanligt att muslimer uppfattar sig som vänster som bland övriga befolkningen.


I frågor som rör internationell politik skiljer sig dock den muslimska opinionen från övriga västsvenskars. Stödet för USA:s Mellanösternpolitik är svagare bland västsvenska muslimer än hos befolkningen i övrigt. Till detta kan läggas att andra forskare rapporterar om att muslimer har en kritisk inställning till Israel. Internationell politik brukar inte vara viktigt för väljarnas partisympatier, men det är möjligt att muslimska väljare är ett undantag. I så fall skulle detta kunna vara en delförklaring till västsvenska muslimers stora stöd till Socialdemokraterna.


Min studie gör det klart att religiositet påverkar politiska åsikter och att det långt- ifrån bara rör sig om religiösa känslor. Den religiösa individen bildar i stället åsikter om politik utifrån tankar och kunskap om den egna religionens innehåll.


Det är därför inte förvånande att religion diskuteras inom politiken och att religiösa aktörer utnyttjar sina demokratiska rättigheter för att påverka politiken.


Magnus Hagevi
Statsvetare,
Växjö universitet


Om undersökningen

Resultaten bygger främst på två av SOM- institutets (Göteborgs universitet) undersökningar i Västra Götaland från år 2000 och 2002 och SOM-institutets enkäter i stads- delarna Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården i Göteborg från år 2002."Källa, Göteborgsposten fredag 21 augusti 2009:


Inga kommentarer: