2009-08-22

Muslimska skolbarn för unga för att fasta


Skolbarn i muslimska friskolor är enligt religionsforskare för små för att fasta, men får ändå hjälp av lärare att svälta sig:


"Om detta berättas i en artikel i antologin Ramadan – en svensk tradition (Arcus förlag), redigerad av religionshistorikerna Jenny Berglund och Simon Sorgenfrei och som påpassligt nog släpps inför ramadans inledning.


Boken består av elva korta artiklar av tio religionsvetare byggda på deltagande observation och intervjuer med svenska muslimer under ramadan förra året. Jenny Berglund diskuterar hur såväl kommunala skolor som muslimska friskolor reagerar när barnen vill fasta men både föräldrar och lärare anser att de egentligen är för unga. En vanlig kompromiss är att barnen får fasta på förmiddagen."


Källa, Helsingborgs Dagblad lördag 22 augusti 2009.


Expressen 22/8 2009:


Inga kommentarer: