2009-08-20

Överåklagare räddar Försvarshögskolan


Sent i augusti 2009 avgav Utvecklingscentrum Malmö sitt beslut. Ärendet med det förstörda källmaterialet i Rosengårdsrapporten tas inte upp för överprövning. Det beslutade överåklagare Peter Hertting. Försvarshögskolan slipper alltså straffansvar i domstol genom åklagarmyndighet.


Polisanmälan:
0201-K29877-2009
Åklagarmyndighetens nummer:
ÅM 2009/2224


Bakgrund våren 2009 i följande bloggposter:
Inga kommentarer: