2009-08-23

Sverigedemokrat fällde Islamic Center


I vecka 34 2009 avslöjade Skånska Dagbladet och Sydsvenskan att en anonym person anmält Islamic Center för ekobrott. Dessa två tidningar skrev så vidare igår lördag 22 augusti 2009 att VDn för moskén i Malmö åtalas för bokföringsbrott. Vad de skånska morgontidningarna inte avslöjade om bokföringsåtalet mot Bejzat Becirov, var att det finns en partitillhörighet hos anmälaren.Lördag 22 augusti 2009 skriver Kvällsposten följande på sidan 15:


"En sverigedemokrat polisanmälde stiftelsen med utgångspunkt från tidningsartiklar."

Vidare skriver kriminalreportern Per Lindelöw i KvP att Islamic Center inte skötte bokföringen. Därför åtalas stiftelsens ordförande Bejzat Becirov, som Kvällsposten visar på bild.

Skötte inte bokföringen, VD åtalas, löd texten. Artikeln berättar att Skatteverket haft svårt att särskilja verksamheten för moskén och den muslimska friskolan Ögårdsskolan.Detta innebär att en sverigedemokrat enbart med hjälp av tidningsartiklar om Islamic Centers slarviga årsredovisningar, satt stopp för blågul islams främsta affischnamn i Sverige. Den stora moskén i Sverige som hyllats av myndigheter och socialdemokratiska politiker faller som ett korthus. All trovärdighet är borta när blågul islam egentligen bara dolde skattefiffel.


Kvällsposten avslöjar inte vem sverigedemokraten är. Ej heller om sverigedemokraten är medlem i partiet eller enbart sympatisör. Inte heller står det hur Kvällsposten vet att anmälaren är sverigedemokrat. Står det i åtalet, polisförhören, förundersökningens bilagor eller i en inskickad polisanmälan? Kanske i en tjänsteanteckning efter ett telefonsamtal där uppringaren själv anger sin ideologi? Eller har anmälaren själv kontaktat Kvällsposten, för att hans partisympatier inte finns med i förundersökningen som nu är offentlig handling? Vilka är tidningsartiklarna som utlöste polisanmälan? Vilken journalist skrev artiklarna och vilken malmötidning inspirerade därigenom en sverigedemokrat att fälla Islamic Center? Alternativen är många.


Det är intressant att fråga sig varför både Sydsvenskan och Skånska Dagbladet i samtliga artiklar om bokföringsåtalet utelämnar att anmälaren är sverigedemokrat? Det borde vara av yttersta vikt om det finns ett ideologiskt motiv att anmäla en av Sveriges största moskéer som haft tydliga kopplingar till socialdemokratin lokalt och nationellt, samt erhållit pengar av den förra socialdemokratiska regeringen. Om inte media intresserar sig vidare för sverigedemokratens syften, så kommer åtminstone försvarsadvokaten att göra så.


För Becirov ser det dystert ut. Om blott tidningsartiklar räcker för att en förundersökning ska hålla för ett grovt åtal, så måste det ha varit enkelt för åklagaren att finna bevismaterial. 98 % chans att Becirov döms för bokföringsbrott och mycket stor chans att Becirov och en försvarsadvokat inte kan klara försvaret om de överklagar fällande dom i tingsrätten. Och fem år i rad av försenad årsredovisning innebär brott mot årsredovisningslagen som inte ens behöver annan bevisning än datumstämpeln.


Adjö blågul islam i Sverige!

Inga kommentarer: