2009-08-13

Somalier får egen linje på folkhögskola


I dagarna, augusti 2009 startas i Sverige en helt egen linje på folkhögskola bara för somalier. Segregationen är total på somaliska linjen vid Mångkulturella Finska folkhögskolan i Göteborg:


"Allmän kurs för somalisktalande åk 1-2


Inriktning: språk, kultur och samhälle. För personer med somalisk bakgrund som vill skaffa sig kunskaper i svenska språket och samhället med utgångspunkt i det egna språket och kulturen.
Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och data samt olika tillvalsämnen. Arbetspråket är svenska och somaliska.

Längd: 1-2 år

Kursstart: augusti
Ansökningstid: maj
Antagningsvillkor: personlig intervju
Studietakt: 100%

Välkommen!"


Källa, Mångkulturella Finska folkhögskolan:Skolan startar även en helt segregerande linje enbart för kurder:Så här presenterar sig Mångkulturella Finska folkhögskolan:

"- En samhällsorienterad och mångkulturell folkhögskola i det invandrartäta nordöstra Göteborg. Grundad av finska invandrare och öppen för alla, företrädesvis för människor med utländsk bakgrund.
- Skolans huvudman är Finska folkhögskolans stiftelse. Undervisningsspråk är huvudsakligen svenska, skolan har även kurser där olika minoritetsspråk används som arbetsspråk; för närvarande finska, somaliska, och kurdiska.

- Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och invandrargrupper samt öka deras inflytande i det svenska samhället. I ett bredare perspektiv vill skolan utjämna utbildningsklyftor och uppmuntra för fortsatta studier."

Källa:
Överallt görs nu reklam för den somaliska linjen, som om det vore den mest naturliga saken i världen att fullständigt segregera en folkgrupp:

Den somaliska linjen är förmodligen Sveriges enda utbildning som talar om stamtillhörighet, som hämtat ur en Tarzanfilm från 1930-talet:


"• Allmän kurs Somaliska linjen

För personer med somalisk bakgrund som vill skaffa sig kunskaper i svenska språket och samhället med utgångspunkt i det egna språket och kulturen. Kärnämnen och data samt olika tillvalsämnen. Arbetspråket är svenska och somaliska.

På kursen eftersträvas en blandning av människor med olika geografisk, social och/eller stamtillhörighet inom samma etnokulturella grupp.

Ämnena svenska, engelska läses nivågrupperat. Övriga ämnen, samhällsorientering, matte, och data undervisas i sammanhållen grupp. Klassundervisningen varieras och är öppen mot samhället genom besök, konferenser, inbjudan av extern expertis, mm. I undervisningen har samtal och dialog en självklar plats. All undervisning sker med respekt för deltagarnas etniska, religiösa och allmänt kulturella identitet. Kursens syfte är att

-skola in deltagare med utländsk skolgång/arbetsliv i det nya hemlandets utbildnings- och arbetskultur och åstadkommer uppslutning kring demokratiska och humanistiska värden.

-höja kompetensnivån hos deltagare som har bristfällig formell utbildningoch ger ökade kunskaper, medvetenhet, förståelse och insikt om individens villkor möjligheter och omvärlden.

-skapa interkulturell kompetens som består i kompetens att kommunicera, förstå och verka i mångkulturella miljöer."

Källa:


Inga kommentarer: