2011-05-22

Demokratene säger nej till muslimska friskolor
"Nei til muslimske skoler


Skal integreringen av de tusener muslimer – som (sannsynligvis) er kommet på lovlig vis inn i landet – lykkes, må muslimske barn gå i vanlig, offentlig norsk skole! Med de samme krav, forventninger, læreplaner, og fag som etnisk norske barn har i norsk skole. Og de samme regler! Ingen særretter og spesialbehandling skal praktiseres, mener Demokratenes leder i Bergen”, Terje Haugom.


Demokratene i Norge er kraftig lei av tytet fra muslimsk hold om å få bygge egne skoler, moskéer, om å få slippe å delta i gym og svømmeundervisning sammen med norske elever, osv. osv. Og likedan at de presser sine kvinner og døtre til å gå kledd i gevanter som aldeles ikke hører hjemme i norske garderober! For ikke å snakke om at de legger seg oppi hva norske elever i deres barns klasser har på skolematen! Tullete og aldeles rigid!


Demokratene forventer at de, som av forskjellige legale grunner får tillatelse til å slå seg ned i Norge som sitt nye hjemland, godtar å leve som nordmenn, kle seg som nordmenn, ta inn over seg norsk skikk og bruk, tradisjon og kultur, og motiverer sine barn til å delta i den undervisning nors offentlig skole gir. De dro fra et land, og et regime de ikke kunne leve under.


Her blir de svært godt mottatt, og får goder i fanget som etniske nordmenn må slite for å oppnå! Det minste vi da kan forlange er, at de legger fra seg alt det de sleper med seg fra sitt ”gamle liv”, viser takknemlighet og ydmykhet, og finner seg til rette – som nordmenn! Passer det dem ikke, er det også helt i orden at de forlater Norge.


Muslimenes ønske om egne skoler må ikke imøtekommes. Får de først bygge en, kommer hele koret i fra alle kanter og vil bygge! Det vil ikke være et bidrag til ”snik-islamisering”, men heller et sjumilssteg i retning av full islamisering av Norge. Så dumsnill må ikke norske myndigheter være.”
Inga kommentarer: