2011-05-30

Rosengårds förskollärare talar inte svenska"Medan förskolerektorerna i Rosengård hyllar sin tvåspråkiga personal är Skolinspektionen skarpt kritisk till att antalet svensktalande vuxna på förskolorna är så få.

I rapporten går det bland annat att läsa att ”Andelen svensktalande vuxna är liten på flera förskolor i stadsdelen och flera av barnen är i en miljö där vuxna varken pratar svenska eller barnens modersmål”.

Skolinspektionen anser inte att förskolorna arbetar tillräckligt målmedvetet med att tillgodose barnens behov av att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket."

"Hos oss är det endast 35 procent av pedagogerna som har behörighet."

"Malmö. Miljontals kronor har pumpats in till Rosengård för att höja elevernas betyg. I fjor nådde inte ens en tredjedel av niorna målen i alla ämnen. Förskolorna – som ska lägga grunden för elevernas framtida lärande och utveckling – har aldrig fått ta del av pengarna."


Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidorna C4 och C5 måndag 30 maj 2011: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1482365/rdquoDet-blir-ett-slags-moment-22rdquo.html
Inga kommentarer: