2011-05-27

Kyrkan mer antisemitisk än Islamic Center?"Med tanke på kyrkans historiska bidrag till antisemtism och förföljelse har vi en särskild anledning att agera. Malmös moské har redan fördömt hatbrotten. Nu är det dags även för Svenska kyrkan att agera."
Inga kommentarer: