2011-05-04

Lunds stift prövar Islamic Centers imam juridisktLunds stift har fått en förfrågan om det är förenligt med kyrkoordningen att Islamic Centers imam Mukhiddine Shirinov är anställd av Västra Skrävlinge församling i Svenska kyrkan. Stiftsjuristen berättar för bloggen Muslimska Friskolan, att kyrkoordningens 7:e paragraf i det 34:e kapitlet är tillämpbar.

Där står att endast den som är medlem i Svenska kyrkan kan tillsvidareanställas. Undantag är tillfälliga anställningar. Imamen är inte medlem i Svenska kyrkan. Däremot är han projektanställd. Projektpengarna kommer från avlidna som donerat sina arv till kyrkan genom Lunds Missionssällskap. Donatorerna har dock inte haft någon aning om att deras pengar till kyrkan skulle gå till en muslimsk imam. För att undvika kritik att församlingspengar från kyrkoskatten används för ändamålet har Västra Skrävlinge församling gått omvägen via Lunds Missionssällskap som saknar insyn. Då kan ingen hävda att kyrkoskatten gått till en imam. Enligt stiftsjuristen har detta ingen betydelse för anställningen.

Stiftstjuristen har med anledning av klagomålet kontaktat Västra Skrävlinge församlings kyrkoherde Ann Aldén. Det är hon som anställt Sveriges första och enda imam i Svenska kyrkan. Juristen finner att det i framtiden är fritt fram för samtliga Svenska kyrkans församlingar att anställa muslimska imamer, så länge anställningen är tidsbegränsad.


Inga kommentarer: