2011-05-26

Matte och fysik på arabiska för Malmös grundskoleelever
Malmös skolkommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (s) tänker införa att hälften av Malmös grundskolelever ska erbjudas undervisning i matte, fysik och andra ämnen på sitt hemspråk under ordinarie skoltid. Hon säger att 50 procent av Malmös grundskolelever har annat modersmål än svenska och då bäst skulle lära sig ämnena på hemspråket i stället för svenska. De språk som främst avses är arabiska, somaliska, bosniska och afghanska.

Detta avslöjades i Malmö kommunfullmäktige som sammanträdde torsdag eftermiddag 26 maj 2011. Endast sverigedemokraterna protesterade mot förslaget och menade att undervisningen ska vara på svenska. SD hänvisade till den försöksverksamhet socialdemokraterna infört på en del malmöskolor med språkligt homogena klasser för exempelvis araber och som misslyckats. SD frågade Jammeh om hon ämnar införa etniskt homogena invandrarklasser för varje invandrarspråk på grundskolorna. Jammeh vägrade svara. Inga andra partier bland de rödgröna eller borgerliga hade någort att invända mot Jammehs förslag. Endast SPI gick på SD:s linje. Därmed går Jammehs förslag igenom.

Det innebär att Malmös grundskolor ska islamiseras där elever garanteras undervisning i de hemspråk som finns i muslimska länder. Eleverna ska gå i klasser där exempelvis matematik enbart lärs ut på arabiska. Socialdemokraterna gör allt för att utrota det svenska språket från Malmös grundskolor. Det kommer att kräva och ge företräde för muslimska lärare att anställas, för de är de enda som kan lära ut på hemspråken. Socialdemokraterna kunde i fullmäktige inte gå med på att minska massinvandringen av ensamkommande flyktingbarn från muslimska länder som inte kan svenska. Dessa vill socialdemokraterna ska bli fler och därmed försämras Malmös skolresultat ytterligare.


Läs mer här:
Inga kommentarer: