2011-05-14

Islamistisk imam utnyttjar föräldrarätt för muslimsk friskola"Islamsk fundamentalisme, med tydelig tale om fysisk straff for åndelige brudd med sharia, skremmer mange. Blant annet det siste utsagnet er fra imam Syed Farasat Ali Bukhari i Oslo, han vil halshugge muslimer som for eksempel bryter fasteforskrifter.

Vi har fått svar fra AUF-lederen og Human Rights Services informasjonsleder Hege Storhaug: "Forby alle religiøse skoler"."

"Frie skoler har kommet i fokus på nytt, da den foran nevnte imamen har søkt om å drive skole i Oslo. Frie oppdragelsesinstitusjoner bygger på foreldreretten. Der slike nektes er en på vei mot det totalitære samfunn. Derfor må en tillate så vel kristne som muslimske skoler."

"Muslimske foreldre må ha rett til å oppdra barn i muslimsk tro og tankesett. Men de må selvsagt underlegges de samme prinsippene som de kristne skolene."TV-inslag om imamen som ansökt om att få starta muslimsk friskola i Norge, från NRK utlagt på YouTube med engelsk textning maj 2011:

Norwegian Muslims want beheading for failing to observe the fast in Islamic schools http://www.youtube.com/watch?v=M4ZllIoagsQ


Läs mer:
Inga kommentarer: