2011-05-08

Koranundervisning på schemat varje dag i muslimska friskolor
"Vi har korankurser varje lördag och söndag. Det är korankurser för barn, ungdomaroch vuxna. Flickor och pojkar har undervisning var för sig, flickor av en kvinnlig lärare och pojkar av en manlig, men även vuxenundervisning.

I en del fall läser pojkar och flickor tillsammans i den yngre gruppen, medan tonåringardelas upp efter kön. De yngre får lära sig grunderna i arabiska medan de äldre förutsättsha vissa förkunskaper. Kunskaperna skiftar dock enormt menar de intervjuade lärarna.

Somliga barn talar arabiska hemma medan andra är fullständiga nybörjare och måste lära sig alfabetet från grunden. Somliga får koranundervisning i sin muslimska skola varje dag, medan andra går i vanliga kommunala skolor och inte alls kommer i kontakt med vare sig arabiska eller muslimskt liv under veckorna. Detta innebär stora utmaningar, menar lärarna, men poängterar vikten av att samlas till bönen i samband med korankursen, och att träffa andra muslimska barn och ungdomar."


Källa, forskningsrapporten Korankurser som föreningsverksamhet? sidan 36 från Högskolan Väst söndag 8 maj 2011: http://www.scribd.com/doc/54940255/21/Koranundervisning


Inga kommentarer: