2011-05-31

LUF sågar för(s)lag om matte på arabiska"Satsningar på modersmål medför inte, som Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och hennes rödgröna kollegor i barn- och ungdomsberedningen påstår (Aktuella frågor 23.5), att elever också lär sig svenska.

För att klara av svenskan krävs undervisning i ämnet samt tillfällen att få lyssna till och tala med svenskspråkiga.

Tydligt är att den politik Jammeh och de rödgröna presterat inte har gett resultat.

I Malmö saknar nästan var fjärde elev behörighet till nationellt program på gymnasiet. På vissa skolor är resultaten långt sämre. Det beror inte på elevernas bristande kunskaper i modersmål, utan på att de befinner sig i en situation där de inte ges möjlighet att tillgodogöra sig svenskan, som är förutsättningen för att ta till sig undervisningen också i övriga ämnen.

Den styrande majoriteten tycks ha accepterat de låga betygen och tappat tron på att kunna vända utvecklingen."

EMMA WIDMAN
Ordförande för
Liberala ungdomsförbundet i Malmö
31 maj 2011

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan A5 tisdag 31 maj 2011: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1483059/Svenskan-sakrar-framtiden.html


"En ensidig satsning på svenska skulle innebära ett avbräck i ämneslärandet för många elever, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Hanna Gedin (V) och Johanna Öfverbeck (MP), ledamöter i barn- och ungdomsberedningen i Malmö."

"I Malmö talas 140 språk och nästan 50 procent av eleverna i grundskolan talar, förutom svenska, minst ett annat språk med någon av sina föräldrar. Rätt hanterat är flerspråkigheten en enorm tillgång för många Malmöungdomar och för staden som helhet, inte minst med tanke på den framtida och globala arbetsmarknaden.

Under perioder av lågkonjunktur har modersmålsundervisning och uppmuntran till tvåspråkighet ofta fått stryka på foten. Det är inte överraskande att främlingsfientliga partier tar sin chans att kritisera mångfald och modersmålsundervisning. Men det är mycket beklagligt att även andra partier och politiska ungdomsförbund tar efter denna tröttsamma retorik. "

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan A5 måndag 23 maj 2011: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1475727/Spraksatsning-gynnar-elevers-utveckling.html


Läs hur Katrin Stjernfeldt Jammeh vill införa matte och fysik på arabiska för Malmös skolelever: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/05/matte-och-fysik-pa-arabiska-for-malmos.html


Inga kommentarer: