2011-05-05

Koranundervisning kartlagd av forskare
"en rapport från tre forskare vid Högskolan Väst som kartlagt muslimska föreningar i Västra Götalandsregionen.

Vad de kommit fram till är bland annat att de koranskolor som föreningarna driver är mycket viktiga för integrationen.

- Representanterna för föreningarna och lärarna på korankurserna som föreningarna anordnar ser sig själva som en länk mellan islam och det svenska samhället."

"Undersökningen visar att det finns hela 91 muslimska föreningar i Västra Götaland. 15 av dem ger korankurser. Kurserna leds av imamer eller frivilliga lärare som i många fall är kvinnor.

- En av våra erfarenheter är att korankurserna inte är någon mansdominerad miljö.

Imamerna är alltid män, men påtagligt många av de ideellt arbetande lärarna är kvinnor."

"Imamerna och lärarna uppger i undersökningen att koranundervisningen har två huvudsakliga syften: att förmedla ett religiöst och kulturellt arv till barn och ungdomar och att diskutera viktiga frågor i det samhälle man lever i. Till det kommer en tredje viktig bit: studierna i arabiska, det språk på vilket Koranen är skriven."


Läs resten av artikeln i Dagen torsdag 5 maj 2011: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=259072


Inga kommentarer: