2011-05-26

Rosengårdsskolan anmäld till DO
Rosengårdsskolan har i april 2011 anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. DO registrerade anmälan då den kom in 19 april 2011. Det är en lång anmälan om eleven som 2010 fick en diagnos om ett funktionshinder i skolan och som lärarna enligt föräldern håller mot pojken. Han drabbas psykiskt av detta på ett fult sätt från lärarna skriver föräldern.

Syslöjdsläraren har skrivit en rapport som bifogas med ett brev från rektorn. Föräldern har redan 2010 tagit upp händelserna med Anna Håkansson-Modin som är rektor för Rosengårdsskolans årskurs F-5:


De fyra första sidorna i anmälan finns att beskåda på de inskannade bilderna ovan. Tryck på dem för förstoring!

Anmälan till DO har diarienumer ANM 2011/610. DO lämnade först över anmälan till Skolinspektionen. Därefter blev ärendet formellt en sak för Skolinspektionen som registrerat och driver ärendet som nedan:

2011:2892
2011-04-29
Överlämnande av anmälan från diskrimineringsombudsmannen angående skolsituationen för en elev vid Rosengårdsskolan, Malmö stad

2011:3136
2011-05-16
Överlämnande av ärende från Diskrimineringsombudsmannen, angående skolsituation för elev i Malmö kommun


Inga kommentarer: