2011-05-09

Muslimska friskolor drabbar kristna friskolor
"For å unngå én omstridt muslimsk skole i Oslo, blir det foreslått at alle religiøse friskoler skal forbys. Det er ikke første gang de rødgrønne skyver muslimene foran seg for å ramme kristne verdier.

Forslaget om å forby religiøse skoler kommer fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (AUF) etter avsløringen av Oslo-imamen Syed Farasat Ali Bukharis holdninger. I en video på YouTube sier Bukhari at muslimer som ikke faster under Ramadan må halshogges. Han mener også at de som ikke ber fem ganger om dagen må i fengsel. Den samme Bukhari er styreleder i Muslim Education og har søkt Utdanningsdirektoratet om å få starte skole i Oslo for 200 barn.

Vi er selvsagt enige med AUF-leder Eskil Pedersen i at folk med holdninger som Bukhari ikke skal få prege norsk skole. Enhver som skal drive skole i Norge må forholde seg til læreplanen og norsk lov. Derimot er vi rystet over Pedersens oppskrift for å unngå fundamentalistiske skoler. Han skjærer alle over en kam og sier at AUF ikke ønsker å tillate noen private religiøse skoler. I første omgang foreslår han å kutte statsstøtten til disse skolene.

At de rød-grønne helst hadde sett at alle barn gikk i offentlig skole, er en kjent sak, og et politisk standpunkt de har rett til å kjempe for. Men det er totalt useriøst av AUF å ville straffe nesten hundre kristne friskoler fordi én ekstrem imam vil starte skole i Oslo."
Inga kommentarer: