2011-05-23

Islamic Center på Rosengård Play"Religion

I Rosengård finns helgedomar tillhörande ett flertal trossamfund. Den gamla sockenkyrkan Västra Skrävlinge kyrka, Malmö moské, som byggdes 1980 som den första moskén i Skandinavien, och den katolska kyrkan Sankta Maria i Rosengård vid Ramels väg söder om Herrgården kan placeras inom en tänkt cirkel med en radie på 300 meter.

I stadsdelen fanns dessutom flera källarmoskéer såsom Islamiska Kulturföreningens Abu Bakr As-Sideeq-moské på Ramels väg. I december 2008 valde en hyresvärd att inte förlänga hyreskontraktet med en av de olika källarmoskéerna. Detta ledde till en rad olika upplopp i stadsdelen."Demo på Rosengård Play om den muslimtäta Rosengårdsskolan som är Sveriges sämsta skola med lägst andel behöriga elever: http://rosengardplay.se/index.php?option=com_content&view=article&id=74:demo-rosengard-play-2&catid=15:webb-tv&Itemid=19


Inga kommentarer: