2011-05-31

Kyrkan föredrar muslimer framför svenkarI senaste numret av Svenska kyrkans tidning klagas på hur få svenskar som tror på Gud. I stället lyfts fram hur många som tror på Gud i muslimska länder. Det ger en skrämmande bild av vilken väg Svenska kyrkan kommer att ta. Kyrkan kommer att föredra expansion med muslimer som tror på Allah och könsförtryck inom islam istället för svenskar.

Den utvecklingen har till exempel påbörjats i Rosengård redan, där Västra Skrävlinge församling har alla möjliga evenemang för muslimer, eftersom det är brist på kristna i församlingen. Det bekommer inte församlingen som fortsätter med muslimer och underkastar sig islam. Bara kyrkan får vara kvar och ger arbete åt prästerna spelar det ingen roll vilka utövarna är:

"Sverige är det näst ogudaktigaste landet ivärlden. Det visar en undersökning som gjorts bland 18 000 människor i 23 länder av Ipsos Social Research Institute. Frankrike toppar listan över länder där flest inte tror på Gud.

Tvåa kommer Sverige med 37 procent, lite mer än var tredje svensk. Att jämföra med religiösa länder som Indonesien och Turkiet, där nio av tio har en gudstro."


Källa, Amos nummer 3 sidan 16 tisdag 31 maj 2011.


Inga kommentarer: