2011-09-01

Vellingebostäder bygger åt muslimska ankarbarn i Falsterbo


"Det blir Vellingebostäder som bygger gruppboendet för åtta till nio ensamkommande flyktingbarn på Fädriften i Falsterbo. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste sammanträde."

" – I Falsterbo har vi goda kommunikationer, bra skola, ett aktivt föreningsliv och en kommunal fritidsgård. Här finns alltså väldigt mycket som är bra för de här ungdomarna.

– Dessutom är det uppenbart så att befolkningen i Falsterbo är välvilligt inställd i frågan. Den kombinationen borgar för att det här ska kunna bli en jättebra verksamhet."

"Kan du själv tänka dig bli fadder?

– Ja, varför inte, svarar Lars-Ingvar Ljungman."
Inga kommentarer: