2011-12-21

Citytunneln får muslimskt bönerum betalt av kommunen
"På järnvägsstationen kommer det att passera 100 000 personer per dygn när den är fullt utbyggd. Där har vi funderat mycket på att bygga ett interreligiöst centrum där människor med olika trosuppfattningar kan utöva sin tro."

Källa, intervju med Hyllies kyrkoherde Mats Egfors i Lokaltidningen Malmö sidan 4 vecka 51 år 2011.


Bloggen Muslimska Friskolan beslutade sig för att titta närmre på saken och fick därför en intervju idag med Mats Egfors som är kontraktsprost för Malmö Södra kontrakt i Lunds stift:
Mats Egfors berättar för bloggen Muslimska Friskolan att olika samfund kommit långt i förhandlingarna om ett interreligiöst centrum vid Hyllie station. Där ska finnas plats för Malmös många muslimer som stiger av och på Citytunneln vid Hyllie station. Malmö stad kommer med skattepengar att stå för notan. Lokalen ska inhysas som ett bönerum i en kommunägd byggnad. Enligt Egfors har Hyllies stadsdelspolitiker ställt sig positiva till förslaget.

I bönerummet ska muslimer samsas med kristna, judar och andra samfund. Verksamheten ska ibland bemannas av en präst eller en imam. Trots att verksamheten är helt religiös beräknas hela hyran betalas av kommunen och upplåtas i en lokal av kommunen. Egfors säger att det blir en lokal i anslutning till uppgången vid Hyllie station som är en del av Citytunneln i Malmö.

Inga kommentarer: