2011-12-22

Skolinspektionen återkallar tillstånd för muslimsk friskola och censurerar muslimsk ägare
I ett färskt (21/12 2011) beslut att återkalla tillståndet för den muslimska friskolan i Kortedala, har Skolinspektionen censurerat den 35-åriga kvinnan Wissam Mohamed Ibrahims namn med svart tuschpenna överallt där ägarinnan till Wissam Utbildning AB nämns. Trots att namnet är offentligt i bolagsregistret på Internet. Nu har den muslimska ägarinnan gjort sig oanträffbar för pressen:
"Fredens skola i Göteborg får inte öppna igen

Skolinspektionen har återkallat godkännandet för Fredens skola, en fristående grundskola i Göteborg som stängdes tillfälligt i september på grund av allvarliga brister i skolverksamheten.

Orsaken till återkallandet är att företaget bakom skolan, Wissam Utbildning AB, inte rättat till bristerna och visat att man kan ta det ansvar som krävs för att driva skola.

Fredens skola är en fristående grundskola i Göteborg med förskoleklass och årskurserna 1-6. Skolan startade höstterminen 2011 och hade då ett 60-tal elever. Skolan fick tillfälligt verksamhetsförbud den 30 september efter att Skolinspektionens tillsyn visat allvarliga brister. Eleverna går nu på andra skolor i Göteborg.

Skolinspektionens beslut idag innebär att skolan inte kan öppna igen.
Skolinspektionen har idag också beslutat att avslå en ansökan från Kunskapsvärlden HB om att ta över ansvaret för skolan.
Det finns möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut, men besluten gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Bakgrund
I början av september 2011 fick Skolinspektionen signaler om missförhållanden på Fredens skola.
Den 19 och 21 september genomförde Skolinspektionen tillsynsbesök.

Den 28 september beslutade Skolinspektionen om tillfälligt verksamhetsförbud vid Fredens skola. Skolinspektionen krävde också Wissam Utbildning AB senast 15 november skulle vidta åtgärder och redovisa dessa till Skolinspektionen.
Den 15 november hade företaget inte lämnat någon redovisning. Istället kom en skrivelse från ett annat företag, Kunskapsvärlden HB, som önskade ta över skolan. Skrivelsen följdes sedan av en formell ansökan om huvudmannabyte.

Den 14 december, efter påminnelse från Skolinspektionen, lämnade Wissam Utbildning AB in en redovisning.
Den 21 december beslutade Skolinspektionen att återkalla godkännandet för Fredens skola samt avslå ansökan om huvudmannabyte.""Friskolan Fredens skola i Göteborg, som stängdes i höstas, får inte öppna igen. Det beslutade skolinspektionen idag"

" - Det är framförallt brister som gäller trygghet och studiero. Och som gäller rektors ledning och särskilt stöd och sådant som är väldigt fundamentalt för eleverna, säger Carina Abréu.

I ansökan ville Freden ha rektorn för VetenskapsskolanHisingen som ny huvudman. Men det godkänner inte skolinspektionen. De anser inte att de har förutsättningar för det.

- Man har ansökt om att överta en verksamhet som inte längre finns. Det bedrivs ju ingen verksamhet på Fredens skola. och därmed kan vi inte fatta beslut om att ge den huvudmannen tillståndet, säger Carina Abréu."

Källa, SVT Västnytt onsdag 21 december 2011: http://svt.se/2.34007/1.2656516/freden_far_inte_oppna_igen


Se inslaget i SVT Play onsdag 21 december 2011: http://svtplay.se/v/2656511/freden_far_inte_oppna_igen


Läs mer:

Inga kommentarer: