2011-12-08

Miljöförvaltningen vill flytta Islamic Centers skolgård

Lekställning där skolbarn på Ögårdsskolan utsätts för buller över tillåtna riktvärden.Miljöförvaltningen i Malmö kräver skriftligt svar från moskéns muslimska friskola senast 2 januari 2011. I skrivelsen påstås att Ögårdsskolans lågstadieelever vistas i för höga bulllernivåer. Miljöförvaltningen menar att skolgården för de yngsta på Islamic Center finns på framsidan vid Västra Skrävlinge kyrkoväg för nära Inre Ringvägen. Nu krävs att denna flyttas bakom moskén där mellanstadieeleverna finns. Där är bullervärdena förvisso också över gränsvärdena, men lite lägre än närmast ringvägen där parkering för moskébesökarna idag finns bredvid lågstadiebarnen.

Miljöförvaltningen pekar på att Kunskapsboningens skola ligger längre bort från Inre Ringvägen än Ögårdsskolan men ändå måste stängas på grund av för höga bullernivåer.

Miljöförvaltningen har funnit stöd för sitt agerande i byggd lekanläggning på framsidan av Ögårdsskolan närmst Inre Ringvägen. Lekställnmingen syns på översta bilden. Barnen leker bredvid lekställningen på andra bilden.

Diarienummer för anmälan mot Ögårdsskolan hos miljöförvaltningen är:

543:04275-11

Inga kommentarer: