2011-12-25

Polisens kommentar till stängningen av Husseinmoskén
Skånepolisen vill inte kommentera stängningen av Husseinmoskén.

Skånepolisen säger sig inte känna till att Husseinmoskén existerat på Norra Grängesbergsgatan i Malmö.

Skånepolisen påstår sig inte känna till att Rosengårds närpolischef Bengt Hersler hållit informationsmöte i Husseinmoskén.

Skånepolisen vill inte heller kommentera varför den sände Rosengårds närpolischef Bengt Hersler att hålla möte i Husseinmoskén som saknade bygglov.

Skånepolisen vill ej kommentera att Husseinmoskén tvangs stänga efter att närpolischef Bengt Hersler varit där, så att moskén utan bygglov upptäcktes.

Skånepolisen vill inte heller kommentera att Riksenheten för polismål och rättssekretariatet utrett polisens möte i moskén som saknade bygglov.

Bakom oviljan att kommentera ovanstående spörsmål står Skånepolisens presstjänst i Malmö december 2011.


Bloggen Muslimska Friskolan har de senaste två åren lyckats stänga två olika moskéer i Malmö med hjälp av ärenden som handlagts av bygglovsenheten. Den första stängningen ledde till två tidningsartiklar i tidningen City. Den andra stängningen har media totalvägrat att skriva om. Det beror på att Malmös mediaföretag hellre avstår från att berätta för sina läsare om nyheten än att återge något som bloggen Muslimska Friskolan ligger bakom.

Vintern 2009 stängdes Turkiska moskén

Hösten 2011 stängdes Husseinmoskén


Två länkar till de stängda moskéerna:Inga kommentarer: