2011-12-19

SD:s valresultat påverkar religionsundervisning om islam


"Tro, värde och politik

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)

Publicerad i:
Religion och livsfrågor, 2011 ( 1 ) s. 6 - 8

ISBN/ISSN:
03488918

Publikationstyp:
Artikel, övrig

Publiceringsår:
2011

Språk:
svenska

Sammanfattning (abstract):
Artikeln rymmer reflektioner över valresultatet i september 2010 med fokus på Sverigedemokraternas framgångar. I texten diskuteras vilka utmaningar valresultatet i dess förlängning kan innebära för lärare i religionsunskap, inte minst när det gäller behovet av en vederhäftig och saklig undervisning om islam.

Ämneskategorier, SVEP:
HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP -> Övrig humaniora och religionsvetenskap

Nyckelord:
Sverigedemokraterna, religionskunskap, islam, skola, undervisning

Postens nummer:
150391

Posten skapad:
2011-12-18 18:21"

Källa, Göteborgs universitet söndag 18 december 2011: http://gup.ub.gu.se/gup/record/index.xsql?pubid=150391


"Att hantera populistisk debatt om islam

Författare och institution:
Jan Hjärpe (-); Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)

Publicerad i:
Religion och livsfrågor, 2011 ( 1 ) s. 12 - 14

ISBN/ISSN:
0348-8918

Publikationstyp:
Artikel, övrig

Publiceringsår:
2011

Språk:
svenska

Sammanfattning (abstract):
Artikeln utgörs av en intervju med professor Jan Hjärpe rörande Sverigedemokraternas uttalanden om och argumentation kring islam, vilken görs till föremål för kritisk granskning.

Ämneskategorier, SVEP:
HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP -> Övrig humaniora och religionsvetenskap

Nyckelord:
Sverigedemokraterna, islam, populism, islamofobi

Postens nummer:
150392

Posten skapad:
2011-12-18 18:28"

Källa, Göteborgs universitet söndag 18 december 2011: http://gup.ub.gu.se/gup/record/index.xsql?pubid=150392


Läs artiklarna ovan online i nummer 1 av Religion & Livsfrågor från 2011. Det är medlemstidningen för Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). På sidorna 6 - 18 förnekar pedagoger och forskare påhejade av islamologen Jan Hjärpe att islam strider mot demokrati. Vidare påpekas att ingen islamisering finns i Sverige till skillnad mot amerikaniseringen som brer ut sig i landet. Det ges som svar till elever som efter SD:s valframgång 2010 ville att deras religionslärare skulle undervisa om islam stred mot demokrati eller inte:


Inga kommentarer: