2011-12-24

Polischefens besök orsakade stängning av moské
Idag ska historien berättas som media vägrar skriva om.

Rosengårds närpolischef Bengt Hersler höll ett informationsmöte i HusseinmoskénNorra Grängesbergsgatan om Malmös serieskytt.

Nu har Riksenheten för polismål granskat närpolischefens besök. 5 oktober 2011 fattades beslut i ärende AM-163507 för 2011.

Utredningen gäller om Bengt Hersler begått tjänstefel när han höll möte i polisuniforn i tjänst i en moské som saknar bygglov. Han befinns ej ha begått tjänstefel. Och om så i så fall ringa, vilket inte föranleder att kalla honom till förhör eller ställa honom inför rätta.

Riksenheten för polismål fortsätter granska Hersler för att han i sin tjänst kan ha utsatt moskébesökarna för fara. Järnvägen bredvid transporterar nämligen miljöfarligt gods. Därför får ingen samlingsverksamhet förekomma för föreningar eller moskéer på adressen. Stadex fabrik med cancerframkallande ämnen kan vid olycka få utsläpp bredvid moskén.

Inte heller på denna punkt vill Riksenheten för polismål klandra Hersler på den nivån att han bör åtalas. Därför fortsätter de inte med förundersökning.

Rättssekretariatet på polisen i Skåne upprättar en anmälan om Herslers möte i Husseinmoskén. Diarienummer är AA-793-39245 för 2011.

Rättssekretariatet finner att Hersler ej begått brottslig handling och skriver därför av ärendet. Om det skulle vara tjänsteförseelse skulle den vara ringa är förklaringen. Rätssekretariatet får därför inte gå vidare med att undersöka om det är en tjänsteförseelse. Herslers gärning är inte tillräckligt allvarlig för att orsaka kritik i PAN (Polisens ansvarsnämnd):


Men Rättssekretariatet konstaterar ändå att Hersler gjort fel. Han gjorde fel när han höll möte i en moské som saknar bygglov för samlingsverksamhet. Rättssekretariatet konstaterar vidare att det var fel av Hersler att kalla till möte i en moské som ligger i Stadex riskområde samt bredvid järnvägen som transporterar miljöfarligt gods. En olycka i något av de två fallen skulle kunna få dödsfall som följd.

Eftersom Hersler handlat fel och han undersökts av rättssekretariatet kommer beslutet att sändas till Herslers chef. Det blir Ulf Sempert som är polismästare i Malmö. Sempert åläggs därmed att informera underställde Hersler att det var fel att hålla mötet i Husseinmoskén.

Ingen privatperson har begärt att Bengt Hersler anmäldes till Riksenheten för polismål eller polisens rätssekretariat i Skåne. Det var polismästarens ledning som anmälde bådadera med anledning av tidningsartiklar efter moskébesöket.

Stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet upprättade ett ärende efter närpolischef Herslers moskébesök. Ärendenummer 10-3708.

En bygglovshandläggare fann det hundraprocentigt klarlagt att Husseinmoskén saknade bygglov. Stadsbyggnadskontoret yttrade att det är en närpolischefs skyldighet att i förväg informera sig om lokalen han håller möte i har bygglov eller inte. Annars utsätter han mötesdeltagarna för fara.

Där kunde historien slutat.

Det gör den inte.

Tack vare att Rosengårds närpolischef Bengt Hersler valde att förlägga sitt möte till Husseinmoskén har den nu stängts. Stadsbyggnadskontoret tillskrev fastighetsägaren och beordrade stängning. Utan Herslers möte som uppmärksammades i media hade Husseinmoskén inte blivit känd.

Rosengårds närpolischef har på så vis direkt orsakat stängningen av moskénNorra Grängesbergsgatan i Malmö.

Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Metro Skåne, City Malmö, SVT Sydnytt, TT Malmö samt SR Malmöhus känner alla till ärendena ovan. Ingen av dem vill rapportera om att:


1. Husseinmoskén saknar bygglov

2. Husseinmoskén stängts av Malmös bygglovsenhet

3. Rosengårds närpolischef granskats av Riksenheten för polismål och Skånepolisens rätssekretariat


Den enda och senaste rapporteringen från media består i att närpolischefen höll möte om Malmös serieskytt i en moskéNorra Grängesbergsgatan. Där slutar medias historia och de vill inte att allmänheten ska få kännedom om vad som hänt därefter.


Läs i dessa två bloggposter om bakgrunden:
God jul tillönskas Rosengårds närpolischef Bengt Hersler samt media för att ni tillsammans oavsiktligt stängt Husseinmoskén som drevs av Rosengårds Ungdoms- och vänskapsförening.

Inga kommentarer: