2011-12-08

Muslimska barn överrepresenterade i särskolan
"Sydnytt har räknat samman alla ickesvenska namn i särskolorna i Helsingborg, Lund, Malmö , Kristianstad och Landskrona - 348 elever i sammanlagt 26 särskolor.

Närmare hälften av barnen har utländsk bakgrund, 49.7 procent, trots att bara en tredjedel av invånarna i dessa fem kommuner är födda utomlands eller har någon förälder som är född utanför Sverige."Se inslaget i SVT Play torsdag 8 december 2011: http://svtplay.se/v/2634587/testerna_inte_avpassade

Inga kommentarer: