2011-12-27

Försvarshögskolan bjöd fuskande professor på utlandsresa
En mycket god insats för skattebetalarna?

En annan tänkbar insats är att begära ut reseräkningarna och uppgift om flygbiljettkostnader (och troligen dyr middag) för sex personers resa till Helsingfors där de tackade av plagiatören Nils Marius Rekkedal.

Svenska Dagbladet skrev om händelsen på sin ledarblogg 13 december 2011:

"en sexmannadelegation som har rest till Helsingfors för att där i dag hylla Rekkedal för hans fina insatser på FHS. Uppenbarligen har skolans rektor och facket samma syn på forskningsfusk – i delegationen ingår även en representant från SACO respektive Officersförbundet.

Det är en stilenlig avslutning på Rekkedalaffären."


Självklart står skattebetalarna för notan - Försvarshögskolan har inga andra pengar än skattepengar.

I delegationen ingick: överste B. Klingvik, professor B. Brehmer, doktor P. Mattsson, överstelöjtnant T. Uneholt samt två vars namn ännu ej är kända.

Flyg, hotell, traktamenten och två dagars arbetstid för sex personer motsvarar sammanlagt kostnader på uppåt en kvarts miljon kronor.

Allt för att tacka av en fuskare, som kunde fått middag i Stockholm till mycket mindre kostnad. Om det nu var nödvändigt att tacka honom.

Läs mer om professor Rekkedal som köptes ut av FHS trots att han fuskat:


Inga kommentarer: