2011-12-23

Ledarartikel om Rosengårds turkiska friskola för muslimska elever
"Skolinspektionen har beslutat att stänga grundskolan Kunskapsboningen i Rosengård i Malmö. Om uppgifterna är korrekta har eleverna inte fått undervisning i exempelvis de naturorienterande ämnena. Skolinspektionen har även anmärkt att ledningen har uppvisat allvarliga kunskapsbrister. Skolans namn synes närmast ha varit ironiskt menat.

Det är bra att Skolinspektionen med den nya läroplanen har fått mer kraft i nyporna och ännu mer glädjande är att den utnyttjar de nya möjligheterna."

Källa, ledare i Svenska Dagbladet fredag 23 december 2011: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/undermaliga-skolor-ska-stangas_6729165.svd


Media vill fortfarande inte att det ska komma fram att Kunskapsboningens friskola är en turkisk friskola för muslimska elever, eftersom inte en enda tidning berättat det:


Inga kommentarer: