2011-12-17

I Malmö heter var fjärde pojke Mohammed
"Birgitta Johansson

Ålder: 64

Jobbar: På Kirsebergsskolan i Malmö

Vilka religioner finns representerade i din klass?

- Det är många protestanter, katoliker, ortodoxt kristna, muslimer. I Malmö säger vi att var fjärde pojke heter Mohammed. Sedan är inte alla araber muslimer."

"Ett arabiskt efternamn kan innebära att eleverna inte får jobb."


Källa, Skolvärlden sidan 14 i nummer 10 från december 2011.

Inga kommentarer: