2011-12-29

Emine Tas intervjuas om makens stängda turkiska friskola
"Barnen på Kunskapsboningens skola i Malmö, som Skolinspektionen stängde strax före jul, vet inte vilken skola de ska gå i när vårterminen börjar. Föräldrarna säger att de inte har fått någon information varken från Skolinspektionen eller kommunen."


"Skolinspektionens kritik har handlat om att det tills nyligen inte fanns någon rektor, barnen undervisas inte i alla ämnen, det finns ingen plan för hur barn med behov av särskilt stöd ska få det och huset där skolan finns har inget bygglov för skolverksamhet. Emine Tas har en pojke som går i sjuan på skolan som nu ställer oroliga frågor till henne.

- Han sitter hemma och grubblar över vad som ska hända och vilken skola han ska gå på:

"Jag vill inte gå tillbaka till någon annan skola, jag har alla mina kompisar på den här skolan. Jag trivs där jag är. Varför ska skolan läggas ner, mamma?", berättar Emine Tas att hennes pojke frågar.

Skolans huvudman, Malmö Utbildning AB, har inte bestämt ännu om stängningen ska överklagas. Men även om de gör det, är skolan stängd tills domstolen eventuellt ändrar beslutet. En stor del av bristerna beror på att skolan inte har lämpliga lokaler, men på ett möte strax före jul fick föräldrarna veta att det var på gång."

Källa, Sveriges Radio Malmöhus torsdag 29 december 2011: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4882359


Turken Ibrahim Tas som äger Kunskapsboningens friskola bor i radhus på Granviksgatan 202 i Malmö tillsammans med sin fru Emine Tas i reportaget:
Läs här om att Kunskapsboningen är en turkisk friskola på Rosengård för muslimska elever ägd av Ibrahim Tas:


Inga kommentarer: